Company type
Limited Corporation
Established
2008
Size
Medium
Employees
84
Revenue
- DKK
Gross profit
65 MDKK
Operating Profit (EBIT)
56 MDKK
Profit for the year
47 MDKK
Equity
50 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/61
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,447/322,520
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Torben Paulin 11Chairman of board
Mogens Elbrønd Pedersen 3Boardmember
Lis Hammelsvang 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Tmk A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameNettoline A/S
Alternate namesAm Køkkener A/S, Concepta Skabe A/S, Køkkenfabrikken A/S, Køkkenfabrikken.Dk A/S, Modulia A/S, Skab Selv A/S, Skabe-Online A/S, Skabe-Online.Dk A/S, Www.Køkkenfabrikken.Dk A/S, Www.Skabe-Online.Dk A/S, Kitchn A/S, Kitchn Erhverv A/S Show more
CVR31599555
AddressVævervej 33-35, 7490 Aulum
IndustryManufacture of kitchen furniture [310200]
Established04-07-2008 (14 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees92 (man years:86)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 05-04-2022
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital1,287,437 DKK
1,000,000 DKK (02-12-2014 - 01-10-2017)
500,000 DKK (01-09-2014 - 01-12-2014)
150,000 DKK (20-05-2010 - 31-08-2014)
125,000 DKK (04-07-2008 - 19-05-2010)
Articles of assoc. last06-07-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
65,368
+20%
54,264
+35%
40,162
+33%
Profit for the year
47,208
+97%
23,947
+57%
15,220
+77%
Equity
50,376
+79%
28,165
-4%
29,218
+1%
Total Assets
99,440
+67%
59,500
+14%
52,264
-3%

Mangement review

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold2021 var på mange måder et exceptionelt år. Nedlukningen som følge af covid-19 pandemien medførte bl.a.et voksende boligmarked og en boligforbedrings- og gør-det-selv trend, som har understøttet efterspørgslenefter køkkener i det danske køkkenmarked især i de første kvartaler af 2021. Stigende efterspørgsel ogbegrænsninger i forsyningskæden medførte signifikant højere priser på råvarer og komponenter, som blevvideregivet til vore kunder via salgsprisstigninger, dog med en vis forsinket effekt. Derfor har effekten fraprisstigninger gennem året haft en markant negativ nettoeffekt på Nettoline’s indtjening i året.Den 6. juli 2021 indgik Nettoline et strategisk samarbejde med og købte del af den hurtigt voksende danskee-commerce køkkenvirksomhed Celebert. Nettoline fusionerede dets e-commerce aktiviteter i kitchn.dk medaktiviteterne i Celebert og købte i første omgang en 45% ejerandel i Celebert. Derudover fungerer Nettolinesom leverandør til den fælles Celebert/kitchn.dk virksomhed.Årets resultat udgør et overskud på 47.208 t.kr. mod et overskud på 23.947 t.kr. sidste år, hvilket er ioverenstemmelse med sidste års forventning om et forbedret resultat i 2021. Årets resultat påvirkes positivtaf Celebert/kitchn.dk fusionen med 17.468 t.kr., der er præsenteret som andre driftsindtægter.Årets resultat for det afsluttede regnskabsår anses for meget tilfredsstillende.Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 99.440 t.kr. mod 59.500 t.kr. sidsteår.Der arbejdes målrettet på, at Nettoline kan blive et endnu stærkere brand fremadrettet, og at Nettoline kanopbygge et stærkere fodaftryk i det store marked for value-for-money køkkener.
05-04-2022

Map