Company type
Limited Corporation
Established
1979
Size
Large
Employees
256
Revenue
961 MDKK
Gross profit
161 MDKK
Operating Profit (EBIT)
5,814,000 DKK
Profit for the year
62 MDKK
Equity
378 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/455
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,912/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

René Kristensen 16Director

Board top 3

Benny Kristensen 12Chairman of board
René Kristensen 16Boardmember
Anja Kjær Kristensen 6Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør, et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameNdi Group A/S
Alternate namesBrørup Dæk Center A/S, Dansk Industridæk A/S, Euroband A/S, Holstebro Dæk Lager A/S, Ndi A/S, Nordisk Dæk Import A/S, Super Dæk Service A/S, Th. Jensen Autogummi A/S, Th. Jensen Dækcenter A/S, Top Dæk Skandinavia A/S, Trekantens Dæk Center A/S, Brørup Dæk Center Aps, Dansk Industridæk Aps, Holstebro Dæk Lager Aps, Ndi Aps, Th. Jensen Autogummi Aps, Th. Jensen Dækcenter Aps, Top Dæk Skandinavia Aps, Trekantens Dæk Center Aps Show more
CVR81203113
AddressMerkurvej 7, 6650 Brørup
IndustryWholesale trade of motor vehicle parts and accessories [453100]
Established15-10-1979 (44 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees307 (man years:290)
Advertising protectionYes
AuditorPartner Revision. Statsautoriseretrevisionsaktieselskab since 06-09-2021
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital25,326,000 DKK
6,030,000 DKK (21-03-1989 - 22-12-1996)
6,020,000 DKK (13-12-1988 - 20-03-1989)
6,000,000 DKK (30-08-1987 - 12-12-1988)
Articles of assoc. last20-06-2022

Purpose

Selskabets formål er at forestå køb, salg, produktion af tilbehør til kørende materiel samt anden virksomhed der naturligt har forbindelse hermed

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
961,224
+12%
859,822
+10%
779,450
-9%
Gross Profit
161,406
+13%
142,982
+16%
123,533
-5%
Profit for the year
62,336
+9%
57,348
+103%
28,311
-
Equity
378,044
+18%
321,328
+20%
267,119
+7%
Total Assets
917,398
+27%
723,095
+18%
614,059
-18%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 961,2 mio. kr. mod 859,8 mio. kr. sidste år. Årets resultat efter skat udgør 62,3 mio. kr. mod 57,3 mio. kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at selskabet i årsrapporten for 2020/21 forventede et årets resultat efter skat for 2021/22 i niveauet 30-40 mio. kr. Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende.

Årets resultat er påvirket af positive markedsforhold på enkelte hovedmarkeder i moder- og datterselskaber, hvilket har opvejet afholdte engangsomkostninger i moderselskabet til afholdelse af 50 års jubilæum og fremadrettede effektiviseringer m.v.

Årets resultat er påvirket negativt af omkostninger i forbindelse med den betingede akkvisition af Euromaster Danmark A/S. Akkvisitionen er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.

Selskabet har i regnskabsåret gennemført en lodret fusion med dattervirksomheden Euroband A/S. Fusionen er sket ved anvendelse af sammen-lægningsmetoden til regnskabsmæssige værdier pr. 1. juli 2021. Sammenligningstallene for 2020/21 og hoved- og nøgletalsoversigten er tilpasset., Development in activities and financial matters
The revenue for the year totals 961,2 DKK in million against 859,8 DKK in million last year. Net profit for the year after tax totals 62,3 DKK in million against 57,3 DKK in million last year. The development must be compared with the fact that in the annual report for 2020/21 the company expected a net profit for the year after tax for 2021/22 in the range of DKK 30-40 DKK in million. The management considers the year's net profit to be very satisfactory.

Net profit for the year is positively affected due to market conditions in specific main markets in parent and subsidiary companies, which has offset one-off costs incurred in the parent company for celebrating the 50th anniversary and forward-looking efficiency improve-ments etc.

Net profit for the year is negatively affected by costs in connection with the conditional acquisition of Euromaster Danmark A/S. The acquisition is subject to the approval of the Danish Competition and Consumer Authority.

In the financial year, the company completed a vertical merger with the subsidiary Euroband A/S. The merger has taken place using the consolidation method for accounting values per 1 July 2021. The comparison figures for 2020/21 and the consolidated financial highlights figures overview have been adapted.
02-11-2022

Map