Company type
Limited Corporation
Established
1979
Size
Large
Employees
286
Revenue
1,081 MDKK
Gross profit
182 MDKK
Operating Profit (EBIT)
111,000 DKK
Profit for the year
15 MDKK
Equity
375 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
15/436
"Top 10%"
Rank in Denmark
8,426/344,677
"Top 10%"

Top management top 3

René Kristensen 13Director

Board top 3

Benny Kristensen 12Chairman of board
René Kristensen 13Boardmember
Peter Kjær 5Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren, af bestyrelsesformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Company information based on CVR

NameNdi Group A/S
Alternate namesBrørup Dæk Center A/S, Dansk Industridæk A/S, Euroband A/S, Holstebro Dæk Lager A/S, Ndi A/S, Nordisk Dæk Import A/S, Super Dæk Service A/S, Th. Jensen Autogummi A/S, Th. Jensen Dækcenter A/S, Top Dæk Skandinavia A/S, Trekantens Dæk Center A/S, Brørup Dæk Center Aps, Dansk Industridæk Aps, Holstebro Dæk Lager Aps, Ndi Aps, Th. Jensen Autogummi Aps, Th. Jensen Dækcenter Aps, Top Dæk Skandinavia Aps, Trekantens Dæk Center Aps Show more
CVR81203113
AddressMerkurvej 7, 6650 Brørup
IndustryWholesale trade of motor vehicle parts and accessories [453100]
Established15-10-1979 (44 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees312 (man years:319)
Advertising protectionYes
AuditorPartner Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 06-09-2021
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital25,326,000 DKK
6,030,000 DKK (21-03-1989 - 22-12-1996)
6,020,000 DKK (13-12-1988 - 20-03-1989)
6,000,000 DKK (30-08-1987 - 12-12-1988)
Articles of assoc. last29-11-2023

Purpose

Selskabets formål er at forestå køb, salg, produktion af tilbehør til kørende materiel samt anden virksomhed der naturligt har forbindelse hermed

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,080,921
+12%
961,224
+12%
859,822
+10%
Gross Profit
182,263
+13%
161,406
+13%
142,982
+16%
Profit for the year
15,179
-76%
62,336
+9%
57,348
+103%
Equity
374,935
-1%
378,044
+18%
321,328
+20%
Total Assets
934,865
+2%
917,398
+27%
723,095
+18%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 1.080,9 mio. kr. mod 961,2 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 15,2 mio. kr. mod 62,3 mio. kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at selskabet i årsrapporten for 2021/22 forventede et ordinært resultat efter skat på 30-400,00 mio. kr. Årets resultat er påvirket af markedsændringer i hele Norden forårsaget af global inflation, rentestigninger og udvikling i valutakurser. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende., Development in activities and financial matters
The revenue for the year totals DKK 1.080,9m against DKK 961,2m last year. Income from ordinary activities after tax totals DKK 15,2m against DKK 62,3m last year. The development must be seen in light of the fact that, according to the annual report 2021/22, the company expected income from ordinary activities after tax of DKK 30-400,00m. Profit for the year is affected by market changers in the entire Nordic region caused by global inflation, interest rate increases and development in exchange rates. Management considers the net profit for the year satisfactory.
29-11-2023

Map