Company type
Limited Corporation
Established
2017
Size
Micro
Employees
3
Revenue
- DKK
Gross profit
1,744,951 DKK
Operating Profit (EBIT)
-745,258 DKK
Profit for the year
-690,464 DKK
Equity
-2,243,887 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/4
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
320,723/334,976
"Lowest 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Jeppe Robin Poulsen 4Chairman of board
Henrik Andersen 1Boardmember
Ole Schou Mortensen 5Boardmember

Legal owners - top 3

66.67-89.99%Borntek Industri A/S
20-24.99%Henrik Andersen
10-14.99%Schwencke & Schou Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med direktøren, eller af den samlede bestyrelse.  

Company information based on CVR

NameMill-Turn A/S
CVR38989332
AddressAlmindingsvej 15, Rønne, 3700 Rønne
IndustryManufacture of machinery for metallurgy [289100]
Established04-10-2017 (5 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees6 (man years:7)
Advertising protectionYes
AuditorRønne Revision I/S since 04-10-2017
Financial statement period01-10 to 30-09
Bank connectionNordea Bank
Company capital600,000 DKK
Articles of assoc. last04-10-2017

Member of industries

Purpose

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med underleverandørydelser indenfor specielt spåntagende produktion til metalindustrien og hermed beslægtede aktiviteter.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
1,745
-
-166
-
438
-
Profit for the year
-690
-
-1,117
-
-716
-
Equity
-2,244
-
-1,553
-
-436
-
Total Assets
5,069
+8%
4,681
+15%
4,057
+16%

Mangement review

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forholdSelskabet har i året arbejdet på at reetablere produktionsaftaler i tilstrækkeligt omfang efter en hård opbremsning som kom grundet den globale corona pandemi. Arbejdet har båret frugt på flere parametre og har bevirket at der i året har været realiseret en væsentlig stigning i omsætningen, men med forøgede drifts omkostninger. Årets resultat er samlet set forbedret i forhold til året før. Årets resultat, som er påvirket af ovenstående, udgør t.kr. -690, hvilket fortsat ikke er tilfredsstillende.Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 5.069, og en egenkapital på t.kr. -2.244.Selskabet har ved årets udgang fortsat tabt hele sin aktiekapital.Ledelsen i moderselskabet har tilkendegivet at selskabets drift for det kommende år understøttes fuldtud.Ledelsen forventer at selskabskapitalen kan reetableres ved egen indtjening gennem kommende overskud for driften og aflægger således årsregnskabet med henblik på fortsat drift.ResultatfordelingForslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.
28-02-2022

Map