Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2015
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
-620,525 DKK
Operating Profit (EBIT)
225 MDKK
Profit for the year
176 MDKK
Equity
347 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
7/2,795
"Top 10%"
Rank in Denmark
967/322,520
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Jens Bjørnstad Stausholm 31Chairman of board
Peter Volquards Ekstrøm 12Boardmember
Ulrik Byg Stengaard 14Boardmember

Legal owners Top 3

100%Marienlyst Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameMarienlyst Aarhus 1 Aps
CVR36725931
AddressThomas Koppels Gade 30, 1, c/o Vidar Ejendomme, 8000 Aarhus C
IndustryConstruction of buildings [412000]
Established24-04-2015 (7 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees-
Advertising protectionYes
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 16-10-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital50,001 DKK
Articles of assoc. last08-12-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at forestå by- og ejendomsudvikling, herunder med henblik på at investere, eje, udvikle og sælge fast ejendom, samt enhver anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. Selskabets aktiviteter sker enten direkte eller indirekte gennem helt eller delvist ejede datterselskaber

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-621
-
1
-
-247
-
Profit for the year
175,577
+3%
171,205
+44,796%
381
-
Equity
346,512
+103%
170,935
-
-270
-
Total Assets
464,061
+103%
228,826
+2,824%
7,826
+15%

Mangement review

Virksomhedens 0resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 175.577 t.kr. mod et overskud på 171.205 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 346.512 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Selskabets indirekte ejer, Staus A/S, har erklæret, at der vil ske fortsat finansiering af selskabets drift mindst frem til 31. december 2022 eller indtil der på anden vis frembringes anden finansiering af selskabets drift.

Derudover har selskabets modervirksomhed, Stadt A/S, erklæret, at der ikke vil ske opkrævning af koncerninterne mellemværender frem til 31. december 2022 eller indtil der på anden vis frembringes anden finansiering af selskabets drift.
03-05-2022

Map