Company type
Limited Corporation (APS)
Established
1957
Size
Medium
Employees
244
Revenue
312 MDKK
Gross profit
83 MDKK
Operating Profit (EBIT)
42 MDKK
Profit for the year
29 MDKK
Equity
274 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/165
"Top 10%"
Rank in Denmark
6,241/334,976
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Harld Johan Peters 16Chairman of board
Malene Pedersen Ewald 1Boardmember
Annegien Maria Kooij 16Boardmember

Legal owners - top 3

100%Lineage Danish Bidco 6 Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameLl Cold Aps
Alternate namesAps Frysehuset Thy, Aps Hirtshals Fryse- & Kølehus, Aps Skagen Fryse- & Kølehus, Aps Skagen Isværk, Aps Thyborøn Fryse- & Kølehus, Aps Thyborøn Isværk, Aps Vestjydsk Fryse- & Kølehus, Aps Vestjydsk Krystal-Isværk, Atlantic Rejer Aps, Bellinge Frysehus Aps, Claus Sørensen Aps, Esbjerg Hermetikfabrik Aps, Hirtshals Isværk Aps, Hirtshals Ny Isværk Aps, Midtfrost Aps, Nyfrost Aps, Rejehuset Aps, Skagens Ny Isværk Aps, Sydfrost Aps, A/S Frysehuset Thy, A/S Hirtshals Fryse- & Kølehus, A/S Skagen Fryse- & Kølehus, A/S Skagen Isværk, A/S Thyborøn Fryse- & Kølehus, A/S Thyborøn Isværk, A/S Vestjydsk Fryse- & Kølehus, A/S Vestjydsk Krystal-Isværk, Atlantic Rejer A/S, Bellinge Frysehus A/S, Esbjerg Hermetikfabrik A/S, Hirtshals Isværk A/S, Hirtshals Ny Isværk A/S, Midtfrost A/S, Nyfrost A/S, Rejehuset A/S, Skagens Ny Isværk A/S, Sydfrost A/S Show more
CVR45279111
AddressEsbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg
IndustryWarehousing and storage [521000]
Webwww.lineagelogistics.com
Established20-11-1957 (65 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees61 (man years:56)
Advertising protectionYes
AuditorKpmg P/S since 28-06-2022
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital91,500,000 DKK
7,500,000 DKK (11-11-1994 - 29-12-1996)
6,000,000 DKK (30-08-1987 - 10-11-1994)
Articles of assoc. last28-06-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, industri og service, herunder drift af isværker og frysehuse samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
312,335
-1%
316,022
+7%
296,298
+15%
Gross Profit
83,044
-17%
99,719
+6%
94,162
+24%
Profit for the year
29,266
-17%
35,213
-1%
35,498
+67%
Equity
273,832
+6%
258,861
+6%
243,355
+12%
Total Assets
590,150
-24%
780,566
+38%
566,553
+5%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets omsætning udgør 312,3 mio.kr. mod 316,0 mio.kr. sidste år. Det ordinære resultat før skat udgør 35,8
mio.kr. mod 45,1 mio.kr. sidste år.

Årets resultat efter skat udgør 35,5 mio. kr. sammenlignet med 35,2 mio.kr. året før.

Investeringer
LL COLD ApS har i 2021 foretaget investeringer med henblik på at udvide og effektivisere kapaciteten.

De samlede investeringer i immaterielle- og materielle anlægsaktiver i 2021 udgør 40,7 mio.kr.

Kapitalberedskab
Claus Sørensen A/S er velkonsolideret. Soliditeten udgør 46% mod 33% sidste år. Egenkapitalen pr.
31. december 2021 udgør 273,8 mio.kr. mod 258,9 mio.kr. sidste år.
28-06-2022

Map