Company type
Limited Corporation
Established
2012
Size
Micro
Employees
1
Revenue
21 MDKK
Gross profit
762,977 DKK
Operating Profit (EBIT)
145,576 DKK
Profit for the year
0 DKK
Equity
2,000,000 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
7/11
"Around avg"
Rank in Denmark
220,915/334,976
"Lowest 35%"

Top management - top 3

Board - top 3

Steffen Husted Damsgaard 10Chairman of board
Bent Bjørndahl Graversen 9Vice chairman
Arne Noe 5Boardmember

Legal owners - top 3

100%Lemvig Kommune

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameLemvig Gasdistribution A/S
CVR34452474
AddressRådhusgade 2, c/o Lemvig Kommune, 7620 Lemvig
IndustryDistribution of gaseous fuels through mains [352200]
Established29-02-2012 (10 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees 1 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 29-02-2012
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last29-02-2012

Purpose

Selskabets formål er at etablere, eje, drive og vedligeholde ledningsnet og fremføring af biogas. Selskabet kan - efter bestyrelsens konkrete skøn - investere i biogasproduktionsanlæg eller i ejerandele i selskaber med biogasproduktionsaktiviteter. Endvidere kan selskabet - efter bestyrelsens konkrete skøn - deltage i aktiviteter med meget nær tilknytning til biogasdistibution, herunder etablere og eje opgraderingsanlæg med henblik på salg af naturgasnettet.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
20,824
-9%
22,876
+17%
19,635
-28%
Gross Profit
763
-11%
862
+7%
808
-18%
Profit for the year
0
-
0
-
0
-
Equity
2,000
0%
2,000
0%
2,000
0%
Total Assets
11,104
-23%
14,475
+19%
12,212
+4%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Købt og solgt biogas i regnskabsåret Der er i 2021 solgt 5,7 mio. m3 biogas (100 % metan), heraf 0,964 mio. m3 til adressen i Klinkby. Der var budgetteret med 5,7 mio. m3 biogas i alt i 2021. I 2020 blev der solgt 6,174 mio. m3 biogas.Lemvig Gasdistribution A/S har i 2021 modtaget betaling fra Lemvig Biogasanlæg på 4.500 tkr. Beløbet dækker over en udbetaling af Biogasanlæggets overdækning for 2020. Hele beløbet blev direkte videreført til Lemvig Varmeværk.
23-05-2022

Map