Company type
Limited Corporation
Established
1993
Size
Small
Employees
38
Revenue
- DKK
Gross profit
29 MDKK
Operating Profit (EBIT)
6,546,977 DKK
Profit for the year
5,175,938 DKK
Equity
22 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/45
"Top 10%"
Rank in Denmark
21,502/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Per Brask Ikov 12Chairman of board
Bo Lander Rasmussen 10Boardmember
Simon Goldschmidt 4Boardmember

Legal owners Top 3

100%Lagercrantz A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameIsic A/S
Alternate namesInnoscan Industrial Computers A/S, Isic A/S, Sentic Ic A/S, Sentic Industrial Computing A/S Show more
CVR16704539
AddressEdwin Rahrs Vej 54, 8220 Brabrand
IndustryManufacture of computers and peripheral equipment [262000]
Established20-01-1993 (29 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees48 (man years:47)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 10-10-2014
Financial statement period01-04 to 31-03
Bank connectionHandelsbanken
Company capital3,340,000 DKK
3,300,000 DKK (22-05-2003 - 30-12-2004)
5,200,000 DKK (15-03-1999 - 21-05-2003)
5,780,000 DKK (15-04-1997 - 14-03-1999)
1,780,000 DKK (25-07-1996 - 14-04-1997)
2,000,000 DKK (08-05-1995 - 24-07-1996)
Articles of assoc. last18-11-2009

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling, produktion og salg af industri-PC'er og apparatur til måling af spændingskvalitet samt hermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
28,770
-19%
35,508
+9%
32,491
-9%
Profit for the year
5,176
-30%
7,343
+2%
7,187
-21%
Equity
21,515
+5%
20,539
+2%
20,196
-7%
Total Assets
48,520
-5%
50,986
-13%
58,488
+8%

Mangement review

Virksomhedens 0resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på 5.176 t.kr. mod et overskud på 7.343 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. marts 2021 udviser en egenkapital på 21.515 t.kr. Ledelsen anser årets resultat som værende tilfredsstillende set i lyset af COVID-19 pandemien og som indfrier de forventninger, ledelsen havde ved årets begyndelse.
Valutarisici
Selskabet er som følge af sin drift eksponeret over for ændringer i valutakurser, herunder primært udviklingen i USD. Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici.
Prisrisici
Selskabets anvendelse af elektronikvarer som råvare medfører, at selskabet påvirkes af eventuelle prisstigninger, i det prisstigninger ikke i fuldt omfang kan indregnes i prisen på de færdige produkter.
Renterisici
Da den rentebærende nettogæld er begrænset i forhold til selskabets størrelse vil moderate ændringer i renteniveauet ikke have nogen væsentlig direkte effekt på indtjeningen. Der indgås derfor ikke rentepositioner til afdækning af renterisici.
18-06-2021

Map