Company type
Limited Corporation
Established
2005
Size
Small
Employees
35
Revenue
- DKK
Gross profit
26 MDKK
Operating Profit (EBIT)
-574,000 DKK
Profit for the year
288 MDKK
Equity
1,312 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
23/448
"Top 10%"
Rank in Denmark
557/353,569
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Brian Hyldahl Frimor 7Chairman of board
Jørn Korsgaard Sørensen 5Boardmember
Henrik Nyby 2Boardmember

Legal owners top 3

100%Inwido AB

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse i forening.

Company information based on CVR

NameInwido Denmark A/S
CVR28843615
AddressØstre Havnegade 18, 1 tv, 9000 Aalborg
IndustryActivities of non-financial head offices [701010]
Established13-06-2005 (19 yr)
First financial statement period13-06-2005 to 31-12-2005
Company typeLimited Corporation
Number of employees37 (man years:36)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 25-06-2024
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital75,000,001 DKK
75,000,000 DKK (30-11-2007 - 19-12-2012)
35,000,000 DKK (30-12-2005 - 29-11-2007)
10,000,000 DKK (26-08-2005 - 29-12-2005)
500,000 DKK (13-06-2005 - 25-08-2005)
Articles of assoc. last24-05-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er salg, produktion, udvikling og markedsføring af vinduer og døre mv. samt virksomhed beslægtet hermed.

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
26,275
0%
26,338
-2%
26,994
+5%
Profit for the year
287,971
+15%
250,386
+34%
186,535
+9%
Equity
1,311,538
0%
1,314,567
+0%
1,314,181
+9%
Total Assets
1,688,399
-2%
1,730,959
+3%
1,676,307
+12%

Mangement review

Management's review
Hoved- og nøgletal for virksomheden tkr. 2023 2022 2021 2020 2019 Bruttofortjeneste 26.275 26.655 26.994 25.818 24.988 Resultat af primær drift -574 925 -4.013 2 -166 Resultat af finansielle poster 287.916 249.566 189.608 170.841 143.597 Årets resultat 287.971 250.386 186.535 171.496 143.156 Balancesum 1.688.399 1.730.959 1.676.307 1.495.695 1.436.194 Egenkapital 1.311.538 1.314.567 1.314.181 1.202.646 1.031.150 Egenkapitalforretning 21,9% 19,0% 14,8% 15,4% 14,9 % Soliditetsgrad 77,7% 75,9% 78,4% 80,4% 71,9 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 35 34 34 33 32 Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med seneste udgave af Anbefalinger og Nøgletal fra Den Danske Finansanalytikerforening. Hoved- og nøgletal er beregnet således: Ordinært resultat efter skat x 100Egenkapitalforrentning Gennemsnitlig egenkapitalEgenkapital ultimo x 100Soliditetsgrad Passiver i alt, ultimoUdviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat efter skat er 288,0 mio. kr. mod et overskud på 250,4 mio. kr. i 2022. Resultatet for 2023 er positivt påvirket af udbytte fra dattervirksomheder med 291,0 mio. kr. mod 250,0 mio. kr. i 2022. Forventninger til fremtiden Forventningerne til 2024 er et lavere aktivitetsniveau samt resultatudvikling sammenlignet med 2023. Videnressourcer Det er væsentligt for virksomheden at kunne tiltrække, udvikle og fastholde kompetente medarbej-dere med et for jobbet relevant og kompetencegivende uddannelses- og erfaringsniveau. Virksom-heden har som følge heraf løbende fokus på medarbejdertilfredshed og medarbejderudvikling. Miljøforhold Selskabets strategi for miljøarbejde har til formål at sikre, at gældende miljøkrav opfyldes og indgår som en naturlig del af koncernens målsætning for produktkvalitet og produktionsforhold. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Selskabets forsknings- og udviklingsaktiviteter består i videreudvikling af produktprogram, et kon-tinuerligt fokus på lavenergi-produkter samt digitalisering til brug for koncernen. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder af væsentlighed for selskabets årsrapport.
Date of general meeting: 25-06-2024

Map