Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2008
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
9,706 DKK
Operating Profit (EBIT)
-43,261 DKK
Profit for the year
1,459,692 DKK
Equity
8,718,751 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
14,881/100,142
"Top 35%"
Rank in Denmark
48,497/353,729
"Top 35%"

Top management top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Company information based on CVR

NameInvenstar Holding Aps
CVR31370736
AddressBlangstrupvej 71, Kaslund, 5610 Assens
IndustryNon-financial holding companies [642020]
Established02-04-2008 (16 yr)
First financial statement period02-04-2008 to 31-12-2008
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorSøby Revisorer A/S Godkendte Revisorer since 13-02-2020
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital125,000 DKK
Articles of assoc. last02-04-2008

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed.

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
10
-
-45
-
27
-78%
Profit for the year
1,460
-23%
1,902
+279%
502
-35%
Equity
8,719
+18%
7,374
+32%
5,582
+10%
Total Assets
16,161
+11%
14,580
+24%
11,795
+4%

Mangement review

Management's review
Selskabets væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet består i holding- og investeringsvirksomhed. Usædvanlige forhold:Ingen.Usikkerhed ved indregning eller måling:Ingen.Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet i den senest offentliggjorte årsrapport, og årets resultat anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
Date of general meeting: 16-02-2024

Map