Company type
Limited Corporation
Established
1932
Size
Medium
Employees
159
Revenue
2,507 MDKK
Gross profit
131 MDKK
Operating Profit (EBIT)
24 MDKK
Profit for the year
12 MDKK
Equity
191 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6/46
"Top 35%"
Rank in Denmark
10,362/353,682
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Ove Thejls 11Chairman of board
Hans Hartvig Klejsgaard Hansen 16Vice chairman
Peter Flemming Sørensen 8Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameHornsyld Købmandsgaard A/S
Alternate namesNielsen & Smith Aktieselskab, Web-Olie A/S Show more
CVR45520811
AddressNørregade 28, 8783 Hornsyld
IndustryManufacture of prepared feeds for farm animals [109100]
Established01-11-1932 (91 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees194 (man years:163)
Advertising protectionNo
AuditorRoesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab since 10-06-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital5,000,000 DKK
7,500,000 DKK (30-08-1987 - 21-12-2000)
Articles of assoc. last03-06-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er produktion og handel med grovvarer, herunder import- og eksportvirksomhed.

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
2,507,311
+7%
2,343,439
+38%
1,701,386
+11%
Gross Profit
130,750
+2%
128,402
+11%
115,905
+16%
Profit for the year
11,797
-58%
27,963
+10%
25,403
+139%
Equity
190,554
+6%
179,780
+21%
149,195
+21%
Total Assets
798,228
+1%
791,681
+63%
486,852
+12%

Mangement review

Management's review
HovedaktiviteterSelskabets hovedaktivitet er handel med grovvarer.Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdOmsætningen i 2023 udgør 2.507 mio. kr. mod 2.343 mio. kr. sidste år, og årets resultat udgør 11,8 mio. kr. mod 28 mio. kr. sidste år. Selskabets egenkapital andrager herefter 191 mio. kr. på statusdagen mod 180 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat som utilfredsstillende, og på et lavere niveau end de tidligere fremsatte forventninger. Selskabet har realiseret lavere enhedsavancer på primært korn, hvilket skyldes faldende priser i løbet af året. Endvidere har kvalitetsudfordringer for specielt maltbyg for høsten 2023 betydet, at en væsentlig mængde er nedklassificeret til foderbyg, med store tab til følge. Selskabet er desuden påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med opkøbet af grovvareaktiviteterne fra Overgaard Gods samt generelt stigende omkostninger. Som følge af opkøbet er det gennemsnitlige likviditetsbehov øget og kombineret med højere renter er selskabets nettofinansieringsomkostninger steget sammenholdt med sidste år. Forventet udviklingLedelsen forventer stort set uændret aktivitet i 2024 og et resultat på ca. 12-15 mio. kr. som er på niveau eller lidt højere end det realiserede i 2023. Fortsat afvikling af høsten 2023 i første halvår 2024 er den primære årsag til, at resultatet for 2024 forventes på det beskrevne niveau.Særlige risiciPris- og valutarisiciSelskabet indkøber korn og råvarer til produktion af egne blandinger, og indkøbet foretages delvis i fremmed valuta. Eftersom salget af færdigvarer primært sker via fastpriskontrakter i danske kroner, har selskabet en risiko ved ændringer i priser og valutakurser. Forretningsgangen vedrørende afdækning er reguleret af en skriftlig politik vedtaget af bestyrelsen. Denne fastlægger rammerne for afdækning af henholdsvis korn og råvarer samt valuta. Inden for rammerne af afdækningspolitikken afdækker selskabet prisrisici ved at indgå købskontrakter og valutarisici med valutaterminskontrakter.
Date of general meeting: 23-05-2024

Map