Company type
Limited Partnership
Established
2001
Size
Medium
Employees
116
Revenue
2,816 MDKK
Gross profit
503 MDKK
Operating Profit (EBIT)
74 MDKK
Profit for the year
25 MDKK
Equity
2,865 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/95
"Top 10%"
Rank in Denmark
7,183/334,976
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Henrik Plougmann Olsen 29Chairman of board
Jan Kauffmann 33Vice chairman
Yen Meng-Lund 23Boardmember

Legal owners - top 3

100%Hofor Forsyning Holding P/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af en komplmentar

Company information based on CVR

NameHofor Fjernvarme P/S
Alternate namesKe Varme P/S Show more
CVR26089263
AddressØrestads Boulevard 35, c/o HOFOR, 2300 København S
IndustrySteam and hot water supply [353000]
Established01-05-2001 (21 yr)
Company typeLimited Partnership
Number of employees116 (man years:112)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 24-05-2017
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital40,000,000 DKK
500,000,000 DKK (14-10-2005 - 26-06-2019)
500,000 DKK (01-05-2001 - 13-10-2005)
Articles of assoc. last28-05-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed i henhold til varmeforsyningsloven, herunder varmeforsyningsvirksomhed i Københavns Kommune

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
2,816,090
+7%
2,631,593
-4%
2,740,214
-30%
Gross Profit
503,257
+19%
421,275
-1%
426,682
-74%
Profit for the year
24,835
-
-20,850
-
-530
-
Equity
2,864,758
+1%
2,839,923
-1%
2,860,773
-21%
Total Assets
7,148,769
-4%
7,420,909
-2%
7,589,520
-2%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på t.kr. 24.835, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på t.kr. 2.864.758.
Årets omsætning før regulering for over-/underdækning er positivt påvirket af et relativt koldt år ift. året før. Omsætningen af varme voksede med 7% - til trods for en prissænkning på 1% i 2021.

Udviklingen mod lavere nettab (energitab i fjernvarmeledninger) har været markant de senere år. De sidste 10 år er nettabet faldet med 40%. Dette skyldes primært udfasningen af damp som fjernvarme som blev afsluttet i 2021, men optimering af fremløbstemperatur m.m. spiller også en rolle.

Ledelsen anser således, at årets resultat er bedre end forventet.
Investeringer
Årets investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde 223 mio. kr., heraf 76 mio. kr. til konvertering fra dampbaseret fjernvarme til vandbaseret fjernvarme i form af anlæg af nye ledninger og kundeanlæg. Konvertering fra damp til vand har siden 2008 medført investeringer på i alt 2,1 mia.kr. Dampforsyningen i København er ophørt i løbet af 2021.

Investeringer i nye ledninger og stikledninger til nye kunder beløb sig til 61 mio. kr.

Årets investeringer i immaterielle anlægsaktiver udgjorde 46 mio. kr. Det vedrører straksbetalinger af investeringer på Amagerværket (køb af varmeproduktionskapacitet). Heraf vedrører 40 mio. kr. HOFOR Fjernvarme P/S' andel af investeringerne i den nye flisfyrede blok 4 på Amagerværket. HOFOR Fjernvarme P/S' andel af de hidtidige investeringer i blok 4 beløber sig til i alt 955 mio. kr. Den nye blok har fra primo 2021 kørt i kommerciel drift, og afskrivninger af anlægget er dermed igangsat fra 2021.
31-05-2022

Map