Company type
Commercial Foundation
Established
1999
Size
Micro
Employees
2
Revenue
3,010,383 DKK
Gross profit
490,119 DKK
Operating Profit (EBIT)
-246,143 DKK
Profit for the year
-1,837,384 DKK
Equity
26 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
58/61
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
327,501/342,979
"Lowest 10%"

Board top 3

Anker Laden-Andersen 25Chairman of board
Elisabeth Hjerl Hjorth 1Boardmember
Allan Aagaard 16Boardmember

Rights certificate

Fonden forpligtes over for trediemand ved underskrift af formanden og et af bestyrelsens øvrige medlemmer i forening

Company information based on CVR

NameHjerl-Fonden
CVR20835818
AddressHjerlhedevej 16, Jattrup, 7830 Vinderup
IndustryLogging [022000]
Established16-10-1999 (24 yr)
First financial statement period01-01-1985 to 31-12-1985
Company typeCommercial Foundation
Number of employees2 (man years:2)
Advertising protectionYes
AuditorBeierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 19-10-2010
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital11,048,444 DKK
Articles of assoc. last01-02-2012

Member of industries

Purpose

Fondens formål er: 1. I overensstemmelse med stifternes intentioner at bevare og udnytte de arealer, bygninger, løsøre og samlinger, som Fonden besidder, og som fremgår af vedhæftede oversigt, herunder at bestyre fondens ejendom Vadsøgård, som efterkommerne af stifterne samt bestyrelsen, på vilkår af denne,har opholdsret til. 2. At yde økonomisk støtte og anden bistand til etablering og drift af Hjerl Hedes Frilandsmuseum, der er en selvejende institution, udskilt fra Fondens øvrige aktiviteter.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
3,010
-10%
3,340
+25%
2,666
-12%
Gross Profit
490
-70%
1,632
+365%
351
-
Profit for the year
-1,837
-
2,353
+7%
2,209
-
Equity
25,981
-7%
27,818
+9%
25,465
+10%
Total Assets
27,182
-4%
28,359
+5%
26,930
+10%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.22 - 31.12.22 udviser et resultat på DKK -1.837.384 mod DKK 2.353.194 for tiden 01.01.21 - 31.12.21. Balancen viser en egenkapital på DKK 25.980.662.

Ledelsen finder årets resultat ikke tilfredsstillende. Resultatet er i væsentligt grad påvirket af den negative udvikling på værdipapirer, hvor den realiserede og urealiserede gevinst/tab på værdipapirer udgør t.DKK 1.955 så korrigeret herfor er årets resultat positivt med t.DKK 117.

Værdipapirerne har efter statusdagen udviklet sig positivt således, at der har været et afkast på værdigpapirer på t.dkk 550 i 1. kvartal 2023.
18-04-2023

Map