Company type
Limited liability company
Established
1906
Size
Medium
Employees
77
Revenue
264 MDKK
Gross profit
47 MDKK
Operating Profit (EBIT)
4,153,290 DKK
Profit for the year
2,557,785 DKK
Equity
78 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6/14
"Around avg"
Rank in Denmark
32,662/344,677
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Jan Skat Borgen 3Chairman of board
Kirsten Nielsen 1Boardmember
Bjarne Jermin Pedersen 3Boardmember

Rights certificate

Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse eller på overenskomster i øvrigt, tegnes foreningen af formanden og direktøren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Company information based on CVR

NameHelsinge Brugsforening Amba
CVR42778613
AddressFrederiksborgvej 20, 3200 Helsinge
IndustryOther retail sale in non-specialized stores [471900]
Established02-02-1906 (118 yr)
First financial statement period01-01-1995 to 31-12-1995
Company typeLimited liability company
Number of employees268 (man years:98)
Advertising protectionNo
AuditorBeierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-05-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Articles of assoc. last22-04-2015

Purpose

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Foreningen kan være medlem af fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Foreningen kan indgå franchiseaftale med Coop Danmark. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning tilslutte sig ordninger, der giver foreningens personlige medlemmer adgang til landsdækkende fordele. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
264,500
+2%
260,459
-2%
266,316
+1%
Gross Profit
47,313
+18%
40,049
-20%
50,173
-8%
Profit for the year
2,558
-35%
3,917
-39%
6,370
-27%
Equity
77,616
+4%
74,983
+6%
70,980
+10%
Total Assets
153,677
-1%
155,508
-2%
158,477
-2%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.23 - 31.12.23 udviser et resultat på t.DKK 2.558 mod t. DKK 3.917 for tiden 01.01.22 - 31.12.22 og et budgetteret resultat for 2023 på t.DKK 800. Balancen viser en egenkapital på t.DKK 77.616, hvilket er en vækst i forhold til ultimo 2022, hvor egenkapitalen var på t.DKK 74.983, hvorfor vores forretning fremgår yderst velkonsolideret.

Vi har i lighed med mange andre aktører i detailhandlen været ramt af stigende inflation, da 2023 i endnu højere grad fik forbrugerne til at orientere sig mod discountforretninger og især mod den laveste pris.

Ved at holde vores fokus på den gode vare og skabe Nordsjællands bedste indkøbsoplevelse drevet af de gladeste medarbejdere, har vi på trods af dette formået at løfte såvel omkostningen i butikken med godt 5%, og ikke mindst resultatet af vores primære drift, der modsat 2022 nu igen er positiv.

Derfor finder ledelsen årets resultat bedre end forventet, og derfor tilfredsstillende.
24-04-2024

Map