Company type
Limited liability company
Established
1906
Size
Medium
Employees
84
Revenue
260 MDKK
Gross profit
40 MDKK
Operating Profit (EBIT)
-1,781,602 DKK
Profit for the year
3,917,026 DKK
Equity
75 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/16
"Top 35%"
Rank in Denmark
26,150/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Jan Skat Borgen 2Chairman of board
Kirsten Nielsen 1Boardmember
Bjarne Jermin Pedersen 3Boardmember

Rights certificate

Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse eller på overenskomster i øvrigt, tegnes foreningen af formanden og direktøren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Company information based on CVR

NameHelsinge Brugsforening Amba
CVR42778613
AddressFrederiksborgvej 20, 3200 Helsinge
IndustryOther retail sale in non-specialized stores [471900]
Established02-02-1906 (117 yr)
First financial statement period01-01-1995 to 31-12-1995
Company typeLimited liability company
Number of employees224 (man years:87)
Advertising protectionNo
AuditorBeierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-05-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Articles of assoc. last22-04-2015

Purpose

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Foreningen kan være medlem af fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Foreningen kan indgå franchiseaftale med Coop Danmark. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning tilslutte sig ordninger, der giver foreningens personlige medlemmer adgang til landsdækkende fordele. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
260,459
-2%
266,316
+1%
264,470
+4%
Gross Profit
40,049
-20%
50,173
-8%
54,628
+5%
Profit for the year
3,917
-39%
6,370
-27%
8,706
+12%
Equity
74,983
+6%
70,980
+10%
64,560
+16%
Total Assets
155,508
-2%
158,477
-2%
161,639
+12%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.22 - 31.12.22 udviser et resultat på DKK 3.917.026 mod DKK 6.370.088 for tiden 01.01.21 - 31.12.21. Balancen viser en egenkapital på DKK 74.983.366.

Helsinge Brugsforening har i lighed med mange andre i detailhandlen været ramt af stigende energipriser og indkøbspriser hvilket har ramt os hårdt. Selvom vi har reduceret vores marginer, for at fastholde omsætning, er dette ikke lykkedes til fulde og har bevirket en faldende indtjening på driften, – som ville have været markant værre hvis ikke der var investeret i solceller for år tilbage.

Ledelsen finder ikke årets resultat af driften tilfredsstillende.
26-04-2023

Map