Company type
Limited Corporation
Established
2015
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
-72,602 DKK
Operating Profit (EBIT)
-935,367 DKK
Profit for the year
-4,040,090 DKK
Equity
-30,444,275 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/3
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
328,285/333,113
"Lowest 10%"

Top management - top 3

Greg Kuenzel 1Director

Board - top 3

Roderick McIllree 1Chairman of board
Greg Kuenzel 1Boardmember
Mark Christopher Bilsland 1Boardmember

Legal owners - top 3

100%WHITE FLAME ENERGY LTD

Rights certificate

Virksomheden tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening

Company information based on CVR

NameGreenland Gas & Oil A/S
CVR12757565
AddressQullilerfik 2, 6, c/o Nuna Advokater Postboks 59, 3900 Nuuk
IndustryExtraction of natural gas [062000]
Established26-03-2015 (8 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorPkf Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 27-09-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last27-09-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med efterforskning efter og udvinding af kulbrinter i Grønland (onshore) samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-73
-
-123
-
-253
-
Profit for the year
-4,040
-
-25,054
-
-2,521
-
Equity
-30,444
-
-26,404
-
-1,350
-
Total Assets
28
+58%
18
-100%
25,051
-

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttotab udgør -73 t.kr. mod -123 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -4.040 t.kr. mod -25.054 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Årets resultat er negativt påvirket af nedskrivninger af aktiverede udviklingsomkostninger på i alt kr. 862.765.

Selskabet har tabt selskabskapitalen og er dermed omfattet af bestemmelserne i selskabslovens §119. Kapitalen forventes retableret ved fremtidig indtjening., Development in activities and financial matters
The gross loss for the year totals DKK -73.000 against DKK -123.000 last year. Income or loss from ordinary activities after tax totals DKK -4.040.000 against DKK -25.054.000 last year. Management considers the net profit or loss for the year satisfactory.

The result is affected negatively by an impairment of development assets of DKK 862,765.

The company has lost the equity and is thereby included in the regulation of the Greenlandic Company Act. art. 119. The management expect the equity to be reestablished through future earnings.
27-04-2022

Map