Company type
Limited Partnership
Established
2011
Size
Large
Employees
306
Revenue
335 MDKK
Gross profit
269 MDKK
Operating Profit (EBIT)
40 MDKK
Profit for the year
40 MDKK
Equity
9,284,417 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
7/2,713
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,894/345,351
"Top 10%"

Top management top 3

Claus Carlsen 2Director
Brian Rasmussen 7Director

Board top 3

Michael Winther Rasmussen 3Chairman of board
Bo Lysen 9Boardmember
Carsten Ingemann Johansen 6Boardmember

Rights certificate

Partnerselskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af direktionen sammen med et medlem af bestyrelsen eller komplementaren.

Company information based on CVR

NameGrant Thornton,Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR34209936
AddressStockholmsgade 45, 2100 København Ø
IndustryAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy [692000]
Webwww.grantthornton.dk
Established15-12-2011 (11 yr)
First financial statement period01-10-2011 to 31-12-2011
Company typeLimited Partnership
Number of employees324 (man years:297)
Advertising protectionYes
AuditorBha Statsautoriseret Revision A/S since 08-01-2018
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital12,170,000 DKK
7,725,500 DKK (07-11-2022 - 29-06-2023)
7,665,500 DKK (24-04-2020 - 06-11-2022)
7,605,500 DKK (01-07-2019 - 23-04-2020)
6,850,000 DKK (06-03-2017 - 30-06-2019)
6,550,000 DKK (10-02-2015 - 05-03-2017)
Articles of assoc. last30-06-2023

Purpose

Partnerselskabets formål er at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
335,028
+6%
316,566
+13%
280,880
+19%
Gross Profit
268,873
+4%
258,725
+13%
229,943
+23%
Profit for the year
40,004
0%
40,009
+33%
30,007
0%
Equity
9,284
+1%
9,206
+0%
9,197
-4%
Total Assets
128,671
+8%
119,533
+14%
105,223
+21%

Mangement review

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdRegnskabsåret 2022 har igen været et år, hvor Grant Thornton har fortsat sin vækst.Væksten har omfattet hovedparten af forretningsområderne gennem primært organisk vækst, idetIT-revision som forretningsområde dog er vækstet via opkøb, ligesom der er foretaget mindre opkøbindenfor kerneydelserne revision og regnskab.Det er fortsat vores strategi at være én af de førende danskejede revisions- og rådgivningsvirksomhedermed placering i top-10 af danske revisionsvirksomheder.Det bemærkes, at der ved vurderingen af virksomhedensresultat skal tages hensyn til, at kapitalejernei virksomheden er partnere, og at deres performancebaserede arbejdsvederlag derfor er indregnet iresultatopgørelsen under personaleomkostninger.For yderligere information henvises til siderne 1 til 34 i årsrapporten.Egne kapitalandeleVirksomhedens beholdning af egne aktier udgør 360.000 stk. á kr. 1, hvilket svarer til 4,66 % afvirksomhedskapitalen.
03-03-2023

Map