Company type
Limited Corporation
Established
1987
Size
Medium
Employees
151
Revenue
388 MDKK
Gross profit
67 MDKK
Operating Profit (EBIT)
36 MDKK
Profit for the year
29 MDKK
Equity
154 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6/83
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,955/344,677
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør samt et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameGive Elementfabrik A/S
CVR11572707
AddressHjortsvangen 19, 7323 Give
IndustryManufacture of concrete products for construction purposes [236100]
Established13-11-1987 (36 yr)
First financial statement period13-11-1987 to 30-04-1989
Company typeLimited Corporation
Number of employees157 (man years:152)
Advertising protectionNo
AuditorBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 06-08-1999
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital500,000 DKK
300,000 DKK (25-02-1988 - 09-01-1997)
80,000 DKK (17-11-1987 - 24-02-1988)
Articles of assoc. last26-05-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
388,231
-
-
-
-
-
Gross Profit
66,757
0%
67,053
+33%
50,480
+3%
Profit for the year
28,864
-4%
30,062
+32%
22,723
+2%
Equity
154,099
+23%
125,236
+19%
105,173
+14%
Total Assets
250,287
+18%
212,490
+10%
193,890
+19%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Året har været præget af inflation, rentestigning og høje materiale- og energipriser og som følge heraf en større forsigtighed og længere beslutningsproces i markedet. Udviklingen i aktivitetsniveauet kan henføres til en større omsætning i industrisegmentet med flere større projekter og større kompleksitet. Vi har således præsteret en større omsætning end forventet sidste år. Der har i branchen været en udpræget priskonkurrence, og der opleves længere beslutningsprocesser i relation til renteniveau og prisstigninger på råvarer mv. Ledelsen vurderer, at selskabets kapitalgrundlag er særdeles robust til at imødekomme ledelsens forventninger til aktivitetsniveau og udviklingen i markedspriser. Selskabet har, i takt med at markedsforholdene stadig ændrer sig, tilpasset sig disse nye forhold.Investeringer i det forgangne regnskabsår Selskabet har foretaget flere store investering i regnskabsåret 2022/23. I Give er den ældste 1/3 af fabrikken blevet nedbrudt og genopført efter alle moderne principper. I den forbindelse er en del af de nedbrudte bygningsdele blevet genanvendt i virksomheden. De store investeringer vil i fremtiden bidrage til en endnu bedre og mere effektiv produktion. Personalets velvære, trivsel og sikkerhed er væsentlig forbedret med de nye faciliteter. Selskabet har nu rammer til at fortsætte den vækstrejse, som selskabet har været igennem de senere år.
06-11-2023

Map