Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2020
Size
Micro
Employees
1
Revenue
4,227,405 DKK
Gross profit
289,146 DKK
Operating Profit (EBIT)
285,178 DKK
Profit for the year
209,599 DKK
Equity
-193,540 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/7
"Around avg"
Rank in Denmark
122,556/337,325
"Around avg"

Top management top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren.

Company information based on CVR

NameGinger Organic Care Aps
CVR41058617
AddressHolsbjergvej 33, c/o c/o Bille & Buch-Andersen, 2620 Albertslund
IndustryManufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites [172200]
Established08-01-2020 (3 yr)
First financial statement period08-01-2020 to 31-12-2020
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees 1 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
Audit deselectedYes
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital45,000 DKK
40,000 DKK (08-01-2020 - 09-12-2021)
Articles of assoc. last11-11-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor personlige plejeprodukter og andre dagligvarer.

Financial Statement

 20212020
Currency/unit000' DKK000' DKK
Revenue
4,227
-10%
4,676
-
Gross Profit
289
+236%
86
-
Profit for the year
210
-
-453
-
Equity
-194
-
-413
-
Total Assets
885
-84%
5,385
-

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat blev et overskud før skat på tkr. 246, og et overskud på tkr. 210 efter skat.Årets resultat anses for tilfredsstillende, og ledelsen forventer at udviklingen fortsætter i indeværende regnskabsår.Koncernforbundne selskaber har i året sikret selskabet den fornødne likviditet til finansiering af driften. Fremadrettet indestår moderselskabet Cotton High Tech, S.L.for den nødvendige likviditet og kapital til sikring af selskabets fortsatte drift. Årsrapporten er således aflagt med fortsat drift for øje., Development in activities and financesProfit for the year before tax amounts to DKK 246 thousand, and profit for the year after tax amounts to DKK 210 thousand.This years profit is considered satisfactory, and the management expects the development to continue in the next financial year.Group companies have secured the company the necessary liquidity to finance operations during the year. Going forward, the parent company Cotton High Tech, S.L. is responsible for the necessary liquidity and capital to secure the company's continued operations. The annual report has thus been prepared with continued operations in mind.
31-05-2022

Map