Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2020
Size
Micro
Employees
1
Revenue
3,255,583 DKK
Gross profit
22 DKK
Operating Profit (EBIT)
-3,945 DKK
Profit for the year
-23,074 DKK
Equity
-216,614 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
8/9
"Lowest 35%"
Rank in Denmark
254,337/343,349
"Lowest 35%"

Legal owners top 3

Rights certificate

Virksomheden tegnes af en likvidator

Company information based on CVR

NameGinger Organic Care Aps
CVR41058617
AddressHolsbjergvej 33, c/o c/o Bille & Buch-Andersen, 2620 Albertslund
IndustryManufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites [172200]
Established08-01-2020 (4 yr)
First financial statement period08-01-2020 to 31-12-2020
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees 1 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
Audit deselectedYes
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital45,000 DKK
40,000 DKK (08-01-2020 - 09-12-2021)
Articles of assoc. last11-11-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor personlige plejeprodukter og andre dagligvarer.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
3,256
-23%
4,227
-10%
4,676
-
Gross Profit
0
-100%
289
+236%
86
-
Profit for the year
-23
-
210
-
-453
-
Equity
-217
-
-194
-
-413
-
Total Assets
1,151
+30%
885
-84%
5,385
-

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat blev et underskud før skat på tkr. 23, og et underskud på tkr. 23 efter skat.Koncernforbundne selskaber har i året sikret selskabet den fornødne likviditet til finansiering af driften. Fremadrettet indestår moderselskabet Cotton High Tech, S.L.for den nødvendige likviditet og kapital til sikring af selskabets fortsatte drift. Årsrapporten er således aflagt med fortsat drift for øje.Årets resultat anses for utilfredsstillende. Selskabets aktiviteter har i regnskabsåret været påvirket af den finansielle krise, hvilket har været den væsentligste årsag til at selskabet har realiseret et resultat på tkr. -23., Development in activities and financesLoss for the year before tax amounts to DKK -23 thousand, and loss for the year after tax amounts to DKK -23 thousand.Group companies have secured the company the necessary liquidity to finance operations during the year. Going forward, the parent company Cotton High Tech, S.L. is responsible for the necessary liquidity and capital to secure the company's continued operations. The annual report has thus been prepared with continued operations in mind.This year´s profit is considered unsatisfactory. The activities in the financial year has been influenced by the financial crisis, which is the main reason for this year´s profil.
19-06-2023

Map