Company type
Limited Corporation
Established
2006
Size
Medium
Employees
207
Revenue
308 MDKK
Gross profit
151 MDKK
Operating Profit (EBIT)
19 MDKK
Profit for the year
14 MDKK
Equity
47 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/620
"Top 10%"
Rank in Denmark
10,459/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Svend Erik Skovhus 27Chairman of board
Thomas Munch Sørensen 6Boardmember
Anett Leth Egsgaard 19Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening.

Company information based on CVR

NameForstas A/S
Alternate namesForstas/Malus Anlæg A/S Show more
CVR29615756
AddressPrins Georgs Kvarter 3, Snoghøj, 7000 Fredericia
IndustryLandscape service activities [813000]
Webwww.forstas.dk
Established08-06-2006 (17 yr)
First financial statement period08-06-2006 to 31-12-2006
Company typeLimited Corporation
Number of employees224 (man years:192)
Advertising protectionNo
AuditorRsm Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2010
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
125,000 DKK (08-06-2006 - 14-09-2015)
Articles of assoc. last04-02-2023

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, håndværk, service og dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
307,845
+15%
267,786
+5%
254,871
-
Gross Profit
150,909
+13%
133,051
-1%
134,438
-5%
Profit for the year
14,038
+44%
9,725
+14%
8,535
-
Equity
47,031
+21%
38,993
+33%
29,268
+41%
Total Assets
138,481
+20%
115,684
+11%
104,004
-29%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I årsrapporten for 2021 er udmeldt et forventet resultat efter skat for 2022 i niveauet 10 mio kr. Det realiserede resultat overstiger dette i et ikke uvæsentligt omfang, hvilket væsentligst henføres til stigende aktivitet og omsætning.

Årets resultat er tilfredstillende og overstiger således resultatet fra sidste år med cirka 4,3 mio. kr. og dermed også forventningerne til årets resultat. De samlede investeringer er steget ca. 23 mio. kr., der væsentligst henføres til stigende investeringer i driftsmateriel og produktionsudstyr samt pengebindinger i tilgodehavender. Dette er for størstepartens vedkommende finansieret af årets indtjening i kombination med stigende kortfristede gældsforpligtelser.

Kapitalberedskab
Selskabets kapitalberedskab er fortsat stærkt og der er tilstrækkelige kreditfaciliteter til rådighed.
29-03-2023

Map