Company type
Limited Corporation
Established
1986
Size
Medium
Employees
118
Revenue
- DKK
Gross profit
210 MDKK
Operating Profit (EBIT)
100 MDKK
Profit for the year
75 MDKK
Equity
83 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/657
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,204/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Birthe Elkjær 4Director

Board Top 3

Ivo Martinus Cornelis van den Heuvel 1Chairman of board
Leif Bjarne Hansen 1Boardmember
Ramon Zanders 2Boardmember

Legal owners Top 3

100%Tss Denmark Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og af direktøren sammen eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameForsikringens Datacenter A/S
CVR10317630
AddressLautrupvang 12, c/o FDC, 2750 Ballerup
IndustryData processing, hosting and related activities [631100]
Established01-07-1986 (36 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees76 (man years:75)
Advertising protectionNo
AuditorKpmg P/S since 05-07-2018
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital3,000,000 DKK
200,000 DKK (09-08-1996 - 28-04-2009)
180,000 DKK (05-05-1989 - 08-08-1996)
80,000 DKK (30-08-1987 - 04-05-1989)
Articles of assoc. last03-01-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udvikle, implementere, vedligeholde og drive edb-baserede systemer, at udøve konsulentvirksomhed inden for elektronisk databehandling, at forestå eller bistå ved indkøb af udstyr til brug for elektronisk databehandling, at deltage i, finansiere eller have andre interesser i eller at administrere andre juridiske enheder, partnerskaber eller foretagender, at erhverve, udnytte, behæfte og afhænde intellek-tuel og industriel ejendom, samt ejendom, der er genstand for registrering, at stille garantier, yde sikkerhed, garantere ydelser eller på anden måde påtage sig ansvar, hvad enten det sker solidarisk eller på anden måde, for eller i forbindelse med forpligtelser for tilknyttede virksomheder eller andre parter, og at udføre al virksomhed, der i ordets videste forstand, er beslægtet med eller befordrende for opfyldelsen af de ovenfornævnte formål.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
209,691
+4%
201,038
0%
201,721
+1%
Profit for the year
75,033
+59%
47,317
+116%
21,866
-8%
Equity
82,558
+51%
54,525
+88%
29,080
-60%
Total Assets
154,157
+25%
123,056
+20%
102,286
-23%

Mangement review

The Company's income statement for 2020 shows a profit of DKK 75,033 thousand as against DKK 47,317 thousand in 2019. Equity in the Company's balance sheet at 31 December 2020 stood at DKK 82,558 thousand as against DKK 54,525 thousand at 31 December 2019.
18-06-2021

Map