Company type
Limited Partnership
Established
2012
Size
Small
Employees
37
Revenue
85 MDKK
Gross profit
29 MDKK
Operating Profit (EBIT)
716,286 DKK
Profit for the year
593,486 DKK
Equity
3,379,798 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/20
"Top 10%"
Rank in Denmark
88,472/331,021
"Top 35%"

Top management - top 3

Board - top 3

Kenneth Lundager Muhs 4Chairman of board
Peter Rahbæk Juel 7Vice chairman
Søren Steen Andersen 7Boardmember

Legal owners - top 3

10-14.99%Assens Kommune
10-14.99%Faaborg-Midtfyn Kommune
10-14.99%Kerteminde Kommune

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren.

Company information based on CVR

NameErhvervshus Fyn P/S
Alternate namesBusiness Region Central Denmark P/S, Business Region Funen P/S, Business Region Fyn P/S, Geo Fyn P/S, Developing Fyn A/S, Developing Fyn P/S Show more
CVR34206228
AddressMunkebjergvænget 1, 2, 5230 Odense M
IndustryRegulation of and contribution to more efficient operation of businesses [841300]
Webhttps://ehfyn.dk/
Established06-01-2012 (10 yr)
Company typeLimited Partnership
Number of employees42 (man years:37)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 23-04-2020
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital600,000 DKK
660,000 DKK (11-02-2013 - 15-04-2015)
600,000 DKK (21-12-2012 - 10-02-2013)
500,000 DKK (06-01-2012 - 20-12-2012)
Articles of assoc. last07-04-2022

Purpose

Selskabets formål er at varetage erhvervs-, vækst- og turistfremmende aktiviteter for kapitalejerne inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Selskabet har endvidere til formål at koordinere, udvikle og levere kort- og informationsteknologiske løsninger til kapitalejerne på et ikke kommercielt grundlag.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
85,219
-5%
89,974
+1%
88,706
+30%
Gross Profit
29,318
-35%
45,439
-3%
46,723
+38%
Profit for the year
593
-
-6,606
-
-2,793
-
Equity
3,380
+21%
2,786
+336%
639
-81%
Total Assets
29,107
-16%
34,519
+33%
25,915
+63%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultat for 2021
Erhvervshus Fyn P/S´ omsætning i 2021 udgør 85.219 t.kr. Resultatopgørelsen for 2021 viser et overskud på
593 t.kr., og selskabets balance pr. 31. december 2021 viser en egenkapital på 3.380 t.kr. Overskuddet er et udtryk for god økonomistyring i selskabet.
Resultatet er på den baggrund både forventet og tilfredsstillende.


Udvikling i aktiviteter

Erhvervshuset har i årets løb arbejdet målrettet for at hjælpe de fynske virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne, øge væksten, produktiviteten og den bæredygtige udvikling gennem specialiserede værditilbud. Erhvervshuset udbyggede sin knudepunktsfunktion med større samarbejdsflader med nationale aktører, sikrede den fynske sammenhængskraft og har dermed medvirket til at give de fynske virksomheder en agil og nem adgang til centrale aktører i erhvervsfremmesystemet.

COVID-19 var i 2021 fortsat en udfordring for mange fynske virksomheder, og selv efter genåbningen af samfundet var der begrænset bedring at spore hos de fynske virksomheder, der fortsat oplevede store økonomiske efterslæb – særligt i turisme- og oplevelseserhvervene. Erhvervshus Fyn fortsatte i 2021 sit coronaberedskab og har hjulpet virksomhederne så godt muligt videre samt understøttet og vejledt omkring den nødvendige omstilling undervejs.

Byregion Fyn
Byregion Fyn har i 2021 arbejdet for at skabe de bedste rammevilkår for den fynske vækst gennem fælles fynske vækst- og udviklingsstrategier.

Destination Fyn
Destination Fyn har i 2021 haft fokus på at forstærke sammenhængskraften mellem de 10 kommuner, erhvervet samt medlemmer og partnerskaber. Fokus har været på de seks kerneområder: Odense, Kyst & Natur, Outdoor, erhvervsturisme og internationale sport events.
Forventet udvikling 2022
I 2022 vil Erhvervshus Fyn igen primært fokusere på at hjælpe de fynske virksomheder videre.
Erhvervshus Fyns indsatser vil centrere sig omkring:

• Uvildig vejledning, medfinansiering og klyngeadgang af/til/for de fynske virksomheder på både erhvervs- og
turismeområderne.

• Den fælles fynske interessevaretagelse på tværs af de fynske kommuner, de fynske virksomheder samt
de relevante uddannelsesinstitutioner.

Specielt forventes indsatsen med at lede det fynske konsortium bag det fynske Fyrtårn, at blive en central og samlende aktivitet, i årets løb. Dette bliver til glæde for den langsigtede, strukturelle udnyttelse af det stærke fynske erhvervspotentiale indenfor næste generation af robotter, droner og autonom skibsfart.

Byregion Fyn
Byregion Fyn fortsætter i 2022 arbejdet med den samlede fynske interessevaretagelse. Det primære fokus vil centrere sig om onboarding af de nye byråd og kommunalbestyrelser i det fælles fynske samarbejde samt at bidrage til udviklingen og implementeringen af Strategi Fyn 2022-2025, der bygger videre på de seneste års tætte samarbejde indenfor områderne, Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet, Infrastruktur & Mobilitet.
Særligt bæredygtighed vil være et gennemgående tema i alle strategiske prioriteringer. Fyn har et udtalt mål om at skabe bæredygtig vækst og med strategien ’Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid’ går Fyn foran med en med fælles politisk vision og nogle ambitiøse målsætninger i kampen mod klimaudfordringen.

Geo Fyn
Geo Fyn forventer i 2022 at fortsætte understøttelsen af det tværkommunale samarbejde omkring klimatilpasning. Der er særligt fokus på implementering, ibrugtagning samt udbredelse til resten af landets kommuner.


Destination Fyn
Destination Fyn vil arbejde mere datadrevet som et led i udviklingen af turismeprodukter. Det er en central målsætning at styrke og skabe et stærkt samarbejde på tværs af aktører og kommuner. Havørred Fyn er ligeledes en central del i Destinationssamarbejdet og bliver i 2022 en del af den fælles fynske turismeindsats.
07-04-2022

Map