Company type
Limited Corporation
Established
2016
Size
Micro
Employees
2
Revenue
- DKK
Gross profit
14 MDKK
Operating Profit (EBIT)
8,974,497 DKK
Profit for the year
8,252,459 DKK
Equity
12 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/199
"Top 10%"
Rank in Denmark
17,135/334,976
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Christian Møller Christensen 43Chairman of board
Pawel Lukasz Rosiak 3Boardmember
Flemming Noes Lorentzen 6Boardmember

Legal owners - top 3

100%Epcido Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameEpcido A/S
CVR37865966
AddressSakskøbingvej 6, 7400 Herning
IndustryInstallation of industrial machinery and equipment [332000]
Webwww.epcido.com
Established11-07-2016 (6 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees5 (man years:5)
Advertising protectionYes
AuditorPartner Revision. Statsautoriseretrevisionsaktieselskab since 11-07-2016
Financial statement period01-11 to 31-10
Bank connectionJyske Bank
Company capital500,000 DKK
81,000 DKK (01-03-2018 - 04-03-2020)
50,000 DKK (11-07-2016 - 28-02-2018)
Articles of assoc. last08-02-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
14,471
-
10,810
-18%
13,137
+26%
Profit for the year
8,252
-
4,806
-12%
5,443
+42%
Equity
11,623
-
7,270
+20%
6,064
+55%
Total Assets
20,024
-
10,630
+7%
9,917
+54%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet for 2021 udgør et overskud på 8.252 tkr. mod et overskud i 2020 på 4.806 tkr.

Regnskabsåret er omlagt, således at resultatet for 2021 kun omfatter 10 måneder fra 1. januar 2021 - 31. oktober 2021.

Gennem 2021 har der været et højt aktivitetsniveau, og årets resultat anses for meget tilfredsstillende.

Datterselskabet, Epcido Ltd., har realiseret et tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 1. januar - 31. oktober 2021.

Selskabets egenkapital udgør ultimo regnskabsåret 11.623 tkr. og finansierer 58% af balancesummen., Development in activities and financial matters
The result for 2021 is a profit of DKK 8,252 thousand compared to a profit in 2020 of 4.806 thousand.

The financial year has been changed, so the result for 2021 only includes 10 months from 1 January 2021 - 31 October 2021.

Throughout 2021, the company has had a high level of activity and the result for the year is considered very satisfactory.

The subsidiary, Epcido Ltd., has achieved a satisfactory result for the financial year 1 January - 31 October 2021.

The company's equity is amounted to DKK 11,623 thousand at the end of the financial year and finances 58% of the balance sheet total.
30-03-2022

Map