Company type
Limited Corporation
Established
2018
Size
Small
Employees
47
Revenue
163 MDKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
264,000 DKK
Profit for the year
0 DKK
Equity
50 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
8/9
"Lowest 35%"
Rank in Denmark
212,505/322,455
"Lowest 35%"

Top management Top 3

Board Top 3

Thomas Als Egebo 5Chairman of board
Nicolaj Nørgaard Peulicke 8Boardmember
Signe Horn Rosted 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Energinet

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameEnerginet Datahub A/S
CVR39315041
AddressTonne Kjærsvej 65, Erritsø, 7000 Fredericia
IndustryTransmission of electricity [351200]
Established05-02-2018 (4 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees53 (man years:52)
Advertising protectionYes
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 23-03-2020
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital2,000,000 DKK
500,000 DKK (05-02-2018 - 30-04-2018)
Articles of assoc. last01-05-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og til varetagelse af nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af information om elafgifter.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
163,160
-23%
211,389
+1%
209,175
-
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the year
0
-
0
-
176
-
Equity
50,352
0%
50,352
0%
50,352
-
Total Assets
126,603
+2%
124,517
-20%
155,740
-

Mangement review

Ledelsesberetning

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forholdData er en vigtig nøgle til at accelerere den grønne omstilling. Energinet DataHub er derfor fortsat i gang med at udvikle et nyt DataHub-system, der skal sikre den gode performance og understøtte fremtidens anvendelse af data. I 2021 blev udviklingen af systemet Energioprindelse igangsat. Den digitale løsning kan dokumentere samtidigheden af produktion og forbrug af grøn strøm og kan på sigt udvides til flere forsyningstyper. Energinet DataHub A/S performede stabilt i 2021 og ramte over målsætningen på 99,5 % oppetid .Energinet DataHub fik i 2021 et resultat efter skat på TDKK 0, mod et resultat på TDKK 0 i 2020.Årets resultat svarer til årets forrentning af grundkapitalen idet Energinet DataHub er underlagt et ”hvile i sig selv” -princip.Resultatet for 2021 vurderes at være tilfredsstillende.Aktiviteter i 2021Forbedret og åben platformUdvikling af et nyt DataHub-system er et fortsat fokus fra 2020 og vil være det frem mod idriftsættelsen i 2022. Udviklingen foregår i tæt dialog med markedets aktører for at sikre afstemning og parathed på tværs af markedet frem mod idriftsættelsen.2021 er samtidig året, hvor Energinet DataHub trådte aktivt ind i den åbne tilgang til udvikling af IT-systemer. Den samlede kodebase er publiceret som open source i et internationalt anerkendt forum for deling. Publiceringen åbner for dialog og samskabelse med omverden omkring strukturer og processer med henblik på at understøtte videre optimering af systemet og acceleration af den grønne omstilling.Fremtidssikret organisationDen omfangsrige udviklingsopgave understøttes af en organisationsændring i Energinet DataHub i efteråret 2021 for at sikre endnu stærkere eksekveringskraft i arbejdet. Ligeledes styrkes sammenhængen mellem forretningskonsulenterne, der arbejder ud mod markedets aktører i det nuværende system, og IT-udviklerne af det nye system.Nyt grønt certifikatPrototypen for dokumentation af den grønne strøm viste sig gennem aktørtest og -inddragelse i 2020 i stand til at indfri sit potentiale. På det fundament er det besluttet at igangsætte udvikling af systemet Energioprindelse. Systemet skal indledningsvist rumme prototypens mulighed for dokumentation af samtidighed mellem produktion og forbrug af grøn strøm. Der arbejdes parallelt på at modne flere områder med henblik på at understøtte sektorkobling og arbejdet med Power-to-X – både nationalt og internationalt.Fælles nordisk afregningsmodelI februar 2021 blev Danmark en del af den fælles nordiske balanceafregning gennem selskabet eSett. Arbejdet med at klargøre til idriftsættelsen har været i gang i flere år og Energinet DataHub har spillet en væsentlig rolle. Den fælles model sørger for et harmoniseret nordisk regelsæt som gør, at fokus kan rettes mod udvikling af services og produkter i markedet.Redegørelse for samfundsansvar og kønsfordelingFor den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar henvises der til bæredygtighedsrapport 2021, for bæredygtighed og samfundsansvar jf. årsregnskabslovens § 99 a og b samt §107d og taksonomiforordningen. Denne kan findes på www.energinet.dk/baeredygtighed2021
23-03-2022

Map