Company type
Limited Corporation
Established
1992
Size
Small
Employees
49
Revenue
- DKK
Gross profit
66 MDKK
Operating Profit (EBIT)
24 MDKK
Profit for the year
19 MDKK
Equity
149 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/19
"Top 35%"
Rank in Denmark
7,806/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Stephan Keck 1Chairman of board
Rafael Angel Lopez Relimpio 1Boardmember
Pablo Albendea Solis 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Ebro Frost Holding GmbH

Rights certificate

Selskabet tegnes af hele bestyrelsen i forening, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør.

Company information based on CVR

NameEbrofrost Denmark A/S
Alternate namesDanpasta A/S, Danrice A/S Show more
CVR15736240
AddressRingvej 14, 5853 Ørbæk
IndustryManufacture of grain mill products [106100]
Established01-08-1992 (30 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees57 (man years:50)
Advertising protectionYes
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 10-10-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionJyske Bank
Company capital15,665,817 DKK
742,417 DKK (10-08-2004 - 10-02-2013)
500,000 DKK (26-08-1992 - 09-08-2004)
Articles of assoc. last23-05-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er handel, håndværk og industri

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
65,929
+5%
62,651
+7%
58,332
-100%
Profit for the year
18,587
+6%
17,467
+44%
12,109
-100%
Equity
148,592
+8%
137,455
+8%
127,448
-100%
Total Assets
222,190
+38%
160,973
+7%
151,146
-100%

Mangement review

Ledelsesberetning, Managements review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat udgør 18.587 t.kr. Årets resultat foreslås disponeret som beskrevet i note 9.Ledelsen anser i øvrigt årets resultat for tilfredsstillende og på niveau med tidligere fremsatte forventninger.InvesteringerDer er i 2020 påbegyndt investeringer i bygninger og ekstra produktionslinje. Investeringerne ventes færdige primo 2021KapitalberedskabSelskabets balancesum udgør 222.191 tkr. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2020 66,9 % af den samlede balancesum.Selskabets likvide beholdninger udgør 2.038 t.kr. Likviditetsberedskabet vurderes som værende tilfredsstillende. Da man har de nødvendige kreditfaciliteterSelskabets gæld til banker udgør 2.876 tkr.Covid-19Resultatet for 2020 har i mindre grad været påvirket af ekstra omkostninger til beskyttelses værn og en lidt svagere udvikling i omsætninger end forventet., Financial reviewThe profit for the year amounts to DKK 18.587 thousand. The profit for the year is proposed to be allocated as described in note 9.Beside that management considers the result for the year satisfying, and in line with previously submitted expectations.InvestmentsIn 2020 investments in plant and extra production line have been started. They are expected to be finish prime 2021Financial resourcesTotal assets amount to DKK 222.191 thousand. Equity at 31 December 2020 represented 66,9 % of the balance sheet total.Cash and cash equivalents amount to DKK 2.038 thousand. The financial resources are assessed as being satisfactory. As the necessary credit facilities is availableDebt to banks is DKK 2.876 ThousandCovid-19The result for 2020 have to some extent been affected by the virus, coursing extra cost to protections means and a slightly lower development in revenue than expected.
02-06-2021

Map