Company type
Limited Corporation
Established
2002
Size
Large
Employees
341
Revenue
393 MDKK
Gross profit
217 MDKK
Operating Profit (EBIT)
48 MDKK
Profit for the year
41 MDKK
Equity
208 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/252
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,047/323,715
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Per Kristensen 21Chairman of board
Heinrich Larsen 1Boardmember
Kjeld Thomsen 5Boardmember

Legal owners Top 3

100%Fasterholt Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand.

Company information based on CVR

NameDot A/S
Alternate namesDansk Overflade Teknik A/S, Fj Varmforzinkning A/S, Herning Galvanisering A/S, Middelfart Galvanisering A/S, Dansk Galvaniseringsanstalt Dga A/S, Fj Varmeforzinkning A/S, Gesa Galvanisering A/S, Gesa Galversering A/S, J. Christian Jensen Galvanisering A/S, J. Christian Jensens Galvanisering A/S Show more
CVR26704863
AddressGrønlundvej 81, Fasterholt, 7330 Brande
IndustryTreatment and coating of metals [256100]
Established28-05-2002 (19 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees341 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 17-09-2009
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionNordea Bank
Company capital50,000,000 DKK
130,000,000 DKK (24-02-2004 - 26-05-2015)
100,000,000 DKK (05-11-2002 - 23-02-2004)
100,500,000 DKK (25-07-2002 - 04-11-2002)
500,000 DKK (28-05-2002 - 24-07-2002)
Articles of assoc. last18-08-2017

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med varmeforzinkning og anden overfladebehandling, samt handel og investeringer i forbindelse hermed.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
393,031
-6%
416,683
-3%
430,588
-
Gross Profit
217,422
-3%
224,415
+2%
220,982
-
Profit for the year
41,450
+12%
37,024
+1%
36,648
-
Equity
208,012
+7%
194,046
+9%
178,229
-
Total Assets
301,336
+0%
300,603
-7%
322,509
-

Mangement review

Omsætningen i koncernen udgør 504.195 t.kr., svarende til et fald på 6,1 % forhold til 2019. Koncernens omsætning er negativt påvirket af en faldende zinkpris. Covid-19 vurderes at have påvirket den samlede afsætning negativt, dog kun i begrænset omfang.

Koncernens ordinære resultat før skat for 2020 udgør 54.572 t.kr. mod 48.907 t.kr. i 2019.
Årets resultat for 2020 udviser et overskud på 41.450 t.kr. mod et overskud på 37.024 t.kr. i 2019.
Koncernbalancen pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på 371.106 t.kr. og egenkapital på 208.012 t.kr. svarende til en soliditet på 56,1 %.
Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør i 2020 i alt 80.935 t.kr. mod 89.654 t. kr. i 2019. I 2020 er der udbetalt udbytte på 30.000 t.kr. Der er i året afholdt investeringer i henhold til besluttet investeringsprogram.
Den overskydende likviditet er blevet anvendt til nedbringelse af gæld. Den rentebærende netto gæld udgør 38.895 t.kr. pr. 31. december 2020 mod 81.408 t.kr. i 2019.
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i koncernen er opgjort til 452 i 2020 mod 483 i 2019.
Resultatet er realiseret i overensstemmelse vores forventninger.
04-05-2021

Map