Company type
Limited liability company
Established
2005
Size
Small
Employees
33
Revenue
6,501 MDKK
Gross profit
267 MDKK
Operating Profit (EBIT)
246 MDKK
Profit for the year
241 MDKK
Equity
464 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/67
"Top 10%"
Rank in Denmark
660/322,119
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Henning Haahr 46Chairman of board
Per Magnus Johansson 1Vice chairman
Leif Kåre Gjerde 1Boardmember

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og 1 direktør i forening eller af formanden og næstformanden i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameDla Agro A.M.B.A.
CVR28892438
AddressKornmarken 1, 8464 Galten
IndustryAgents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and s [461100]
Established24-06-2005 (17 yr)
Company typeLimited liability company
Number of employees33 (man years:33)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 09-11-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionNordea Bank
Articles of assoc. last24-06-2015

Purpose

2.1. Det er selskabets formål at varetage andelshavernes interesser og skaffe andelshaverne så fordelagtige vilkår for indkøb som muligt i ind- og udland ved at opbygge, fastholde og udvikle en stærk kontraheringsstyrke over for leverandører til Selskabet ved indkøb. Til opnåelse af formålet kan Selskabet (I) drive handel, herunder også import og eksport, (II) etablere en logistik, som sikrer rettidig levering af varer, (III) udøve hermed beslægtet virksomhed, der tjener til fremme af Selskabets formål. ­ Det er samtidig formålet, at alle andelshavere skal have lige adgang og vilkår til Selskabets aktiviteter og ydelser og skal behandles ens uanset størrelse i forbindelse med udnyttelse af de beskrevne faciliteter, herunder ved at opnå samme nettopris for samme vare, købt på samme betingelser, dog med skyldigt hensyn til omkostningsbestemte salgs- og leveringsomkostninger for formidlingerne.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
6,501,444
+26%
5,179,269
+9%
4,770,092
-2%
Gross Profit
266,767
+3%
258,531
+9%
236,356
-3%
Profit for the year
241,309
+3%
235,024
+9%
215,745
-4%
Equity
463,588
+5%
442,067
+8%
407,670
+1%
Total Assets
929,824
+32%
706,177
-2%
719,630
+8%

Mangement review

Årets udvikling i forhold til sidste års forventninger Såvel årets aktivitet i tonnage og omsætning er højere end det lagte budget. Ligeledes overstiger årets nettoresultat det lagte budget for 2021.
31-03-2022

Map