Company type
Limited Corporation
Established
2012
Size
Micro
Employees
-
Revenue
288 MDKK
Gross profit
30 MDKK
Operating Profit (EBIT)
23 MDKK
Profit for the year
-2,043,000 DKK
Equity
444 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/3
"Lowest 35%"
Rank in Denmark
331,587/344,677
"Lowest 10%"

Top management top 3

Lars Bach 2Director

Board top 3

Mikael Brandt 12Chairman of board
Randi Skytte 2Vice chairman
Jeppe Hoff Nielsen 9Boardmember

Legal owners top 3

100%Ørsted A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameDanish Oil Pipe A/S
Alternate namesDansk Olierør A/S, Dong Energi-Service Olierør A/S, Dong Oil Pipe A/S, Doras A/S Show more
CVR34890021
AddressKraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia
IndustryTransport via pipeline [495000]
Established12-12-2012 (11 yr)
First financial statement period12-12-2012 to 31-12-2013
Company typeLimited Corporation
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 14-11-2013
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital2,000,000 DKK
500,000 DKK (14-11-2013 - 16-12-2013)
80,000 DKK (12-12-2012 - 13-11-2013)
Articles of assoc. last30-10-2017

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at etablere og drive rørledningsanlæg med tilhørende pumpe- og terminalfaciliteter til transport af råolie og kondensat samt drive hermed beslægtet virksomhed, herunder den til opfyldelsen af ovennævnte formål fornødne finansieringsvirksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
287,564
-12%
326,131
-14%
377,441
-39%
Gross Profit
29,608
0%
29,662
-47%
56,019
-56%
Profit for the year
-2,043
-
-3,349
-
3,954
-93%
Equity
443,883
0%
445,926
-1%
449,275
+1%
Total Assets
1,177,130
-38%
1,907,861
-21%
2,418,349
-24%

Mangement review

Redegørelse for virksomhedens politik for dataetik

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for 2022 udviser et underskud på t.kr. 2.043, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en egenkapital på t.kr. 443.883.
03-05-2023

Map