Company type
Limited Corporation
Established
2012
Size
Micro
Employees
1
Revenue
1,042 MDKK
Gross profit
-13,075,000 DKK
Operating Profit (EBIT)
-13,075,000 DKK
Profit for the year
-11,355,000 DKK
Equity
86 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/2
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
320,447/322,455
"Lowest 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Mikael Brandt 14Chairman of board
Johannes Sand Poulsen 4Vice chairman
Jeppe Hoff Nielsen 14Boardmember

Legal owners Top 3

100%Ørsted Salg & Service A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameDanish Offshore Gas Systems A/S
Alternate namesD.O.G.S. A/S, Dong Offshore Gas Systems A/S Show more
CVR34881057
AddressKraftværksvej 53, c/o Ørsted A/S, Skærbæk, 7000 Fredericia
IndustryTransport via pipeline [495000]
Established07-12-2012 (9 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees 1 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 07-12-2012
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital1,000,000 DKK
500,000 DKK (07-12-2012 - 25-11-2014)
Articles of assoc. last30-10-2017

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er direkte og indirekte, såvel på dansk som på udenlandsk sokkel, på et kommercielt grundlag at etablere, eje, drive og udleje kapacitet i opstrømsrørledningsnet til transport og behandling af naturgas samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,042,052
+521%
167,876
-33%
249,408
+2%
Gross Profit
-13,075
-
-20,189
-
7,988
+176%
Profit for the year
-11,355
-
-15,840
-
5,966
+204%
Equity
86,242
-12%
97,597
-14%
113,437
+6%
Total Assets
450,159
+345%
101,136
-26%
137,031
+4%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på t.kr. 11.355, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på t.kr. 86.242.
Resultatet for regnskabsåret har været negativt påvirket af nedlukningen af Tyra-platformen, hvilket har resulteret i et underskud for regnskabsåret.
31-05-2021

Map