Company type
Limited Corporation
Established
2006
Size
Medium
Employees
71
Revenue
- DKK
Gross profit
53 MDKK
Operating Profit (EBIT)
-19,784,380 DKK
Profit for the year
-15,750,032 DKK
Equity
20 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4,397/4,436
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
334,021/336,261
"Lowest 10%"

Top management top 3

Board top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem, et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameCsis Security Group A/S
Alternate namesAgile Response Technologies A/S, Bridicum Danmark A/S, Csis - Cyber Security Intelligence Services A/S, Csis It Security Group A/S, Den Digitale Vægter A/S, The Digital Guardian A/S, Bridicum Danmark Aps, Csis It Security Group Aps, Den Digitale Vægter Aps, The Digital Guardian Aps Show more
CVR29523355
AddressVestergade 2A, 3, 1456 København K
IndustryComputer programming activities [620100]
Established01-05-2006 (17 yr)
First financial statement period01-05-2006 to 30-09-2007
Company typeLimited Corporation
Number of employees79 (man years:71)
Advertising protectionNo
AuditorKreston Cm Statsautoriseret Revisions Interessentskab since 08-01-2008
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital520,400 DKK
500,000 DKK (30-12-2008 - 18-05-2021)
166,666 DKK (28-11-2007 - 29-12-2008)
125,000 DKK (01-05-2006 - 27-11-2007)
Articles of assoc. last18-11-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel, salg og udvikling af kombinerede løsninger og integrerede tjenester indenfor specielt IT- og telekommunikationsbranchen. Herudover er selskabets formål at yde rådgivning i datasikkerhed og e-commerce/e-business samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
53,028
-26%
71,954
+68%
42,846
+28%
Profit for the year
-15,750
-
144,620
+94,521%
153
-64%
Equity
19,596
-66%
57,665
+1,794%
3,044
+5%
Total Assets
65,072
-47%
123,911
+275%
33,056
-1%

Mangement review

Overblik over regnskabsåret 2020/2021 De sidste 12 måneder har fortsat været præget af pandemien, hvilket har påvirket både tempo og stabilitet i erhvervslivet. Efterspørgslen efter cybersikkerhedsydelser er dog fortsat med at vokse i løbet af perioden. Efter at have solgt vores Secure DNS-produkt (som en del af transaktionen, der involverede salget af Heimdal Security A/S) i forrige regnskabsår, har en væsentlig del af vores fokus været på at øge vores abonnementsbaserede indtægter ved at udnytte vores styrker inden for Managed Detection & Response og Cyber Threat Intelligence. Vi har fortsat investeret i innovations- og udviklingsaktiviteter for at øge skalerbarhed og leveringseffektivitet inden for disse områder. Vi har både sikret nye langsigtede kontrakter med adskillige førende virksomheder fra forskellige af vores vigtige vertikale industrier og fastholdt yderst tilfredsstillende fornyelsesrater. Vi har desuden været i stand til at forny alle eksisterende kontrakter og samtidig vinde nye kunder inden for produktporteføljen Brand Protection, som bygger på vores PhishDB-platform. En anden vigtig del af vores fokus har været at konsolidere og udvikle vores software-baserede konsulentydelser. Sidste år lancerede vi nye services som "Compromise Assessment" og "Active Directory Health Check", der begge udnytter Chronos-platformen, og som har vist et stærkt potentiale; vi har derfor gennemført fusionen med Agile Response Technologies A/S og dermed fået hele produktporteføljen under ét tag. Vi ser frem til en god start på næste regnskabsår med tillid til vores kapacitetsberedskab og en stærk pipeline. Vores primære aktiviteter og markedspositionering CSIS er en førende pure-play spiller inden for cybersikkerhed, og vi leverer 24/7/365 og ”intelligence-powered” ydelser inden for Threat Detection og Response til kunder i både Danmark og udlandet, herunder Storbritannien og USA. Vi er en betroet partner for mange førende selskaber, herunder internationale banker, store og anerkendte selskaber i bl.a. energi-, transport- og fremstillingsindustrien samt den offentlige sektor. Vi er også en betroet partner for politi og efterretningsvæsner og bliver regelmæssigt bedt om at komme med ekspertudtalelser om IT-sikkerhed af både nationale og internationale medier. Vores primære kommercielle portefølje Vores primære kommercielle portefølje består af: Abonnementsydelser - Managed Detection and Response (MDR) - Cyber Threat Intelligence (CTI) - Brand Protection Software-baserede konsulentydelser - Incident Response - Compromise Assessment - Active Directory Health Check - Penetration Testing - Gap Analysis Andre væsentlige kommercielle og teknologiske opdateringer Vi har gennemført 2. etape af et Machine Learning (ML) forskningsprojekt, der er støttet af Danmarks Innovationsfond og leveres i samarbejde med to førende tekniske uddannelsesinstitutioner: Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet (AAU). Dette projekt har til formål at anvende ML-discipliner til trusselsdetektion på helt nye måder. Den 3. og sidste del af projektet afsluttes i indeværende regnskabsår. Vi har gjort betydelige fremskridt med implementeringen af vores "intelligence-powered" strategi og det tilhørende "Data & Events"-projekt. Målet med dette projekt er at skabe et næste generations dataindsamlings-, analyse- og outputsystem, der vil øge værdien af vores eksisterende produkter og ydelser og samtidig muliggøre lettere, hurtigere, bedre integreret og mere omkostningseffektiv udvikling af nye "intelligence-baserede" ydelser i fremtiden. Version 1.0 af dette system blev leveret i løbet af regnskabsåret, og der arbejdes nu hen imod version 2.0. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 udviser et resultat på kr. -15.750.032, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en balancesum på kr. 65.071.733, og en egenkapital på kr. 19.596.040. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 udviser et resultat på kr. -15.750.032, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en balancesum på kr. 65.071.733, og en egenkapital på kr. 19.596.040. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 udviser et resultat på kr. -15.750.032, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en balancesum på kr. 65.071.733, og en egenkapital på kr. 19.596.040.
24-02-2022

Map