Company type
Limited Corporation
Established
2000
Size
Small
Employees
14
Revenue
- DKK
Gross profit
24 MDKK
Operating Profit (EBIT)
15 MDKK
Profit for the year
12 MDKK
Equity
40 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/95
"Top 10%"
Rank in Denmark
11,013/322,677
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Susanne Lassen 5Chairman of board
Gert Godvig Lassen 6Boardmember
Karoline Lassen 5Boardmember

Legal owners Top 3

100%Lassen & Lassen Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes i forening af direktøren samt 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden.

Company information based on CVR

NameConset A/S
CVR25360540
AddressIndustrivej 23, 6900 Skjern
IndustryWholesale of office furniture [466500]
Established12-05-2000 (22 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees17 (man years:16)
Advertising protectionNo
AuditorMartinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 18-02-2021
Financial statement period01-04 to 31-03
Bank connectionVestjysk Bank
Company capital510,000 DKK
Articles of assoc. last30-06-2016

Purpose

Selskabets formål er udvikling, fremstilling og salg af forskellige produkter og anden dermed beslægtet virksomhed samt besiddelse af ejerandele i datterselskaber, som beskæftiger sig inden for samme branche.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
24,099
+11%
21,745
-13%
24,973
-11%
Profit for the year
12,320
+50%
8,226
-23%
10,655
-4%
Equity
40,206
+14%
35,385
-6%
37,660
-3%
Total Assets
46,373
+12%
41,305
-6%
43,840
-6%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 24.098.555 kr. mod 21.274.397 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 12.319.891 kr. mod 8.226.109 kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at selskabet i årsrapporten for 2019/20 forventede en negativ udvikling i forhold til realiseret for regnskabsåret 2019/20. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har søgt kompensation i form af statens hjælpepakker vedrørende coronakrisen, herunder lønkompensation. Størrelsen af kompensationsordningerne udgør 363 t.kr., og er indregnet i årsregnskabet under andre driftsindtægter. Specifikation heraf findes i note 1 om særlige poster.
30-06-2021

Map