Company type
Limited Partnership
Established
2007
Size
Medium
Employees
58
Revenue
- DKK
Gross profit
27 MDKK
Operating Profit (EBIT)
4,501,847 DKK
Profit for the year
4,309,786 DKK
Equity
14 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/94
"Top 10%"
Rank in Denmark
19,853/323,715
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Peter Skov Schelde 23Chairman of board
Ino Abraham Dimsits 53Boardmember
Michael Hansen 12Boardmember

Legal owners Top 3

66.67-89.99%Udviklingsselskabet Kellers Park A/S
15-19.99%Brejning Ejendomme Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameComwell Kellers Park P/S
CVR30519868
AddressH.O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop
IndustryConference centres and course facilities [551020]
Established30-11-2007 (14 yr)
Company typeLimited Partnership
Number of employees58 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 01-01-2012
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital3,000,000 DKK
2,750,000 DKK (12-12-2017 - 19-12-2018)
2,500,000 DKK (30-12-2016 - 11-12-2017)
2,000,000 DKK (29-12-2014 - 29-12-2016)
1,538,800 DKK (30-06-2011 - 28-12-2014)
1,000,000 DKK (09-04-2010 - 29-06-2011)
Articles of assoc. last20-12-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive hotel- og konferencevirksomhed og anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
26,735
-2%
27,337
+46%
18,744
-4%
Profit for the year
4,310
+204%
1,418
-
-4,528
-
Equity
14,045
+44%
9,735
+17%
8,318
+192%
Total Assets
23,607
+13%
20,938
+2%
20,523
-2%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdComwell Kellers Park er Danmarks første 5 stjernede konferencehotel med tilhørende full size spa. Hovedaktiviteten på Comwell Kellers Park er konferenceaktiviteter, ligesom private ophold og spaophold fylder hotellet i weekender og perioder med ferie.

I februar / marts 2020 blev verden ramt af COVID-19. Pandemien lukkede i første omgang Danmark ned mere eller mindre indtil sommerferien, for igen i løbet af efteråret at vende retur i en 2. bølge, med nedlukning til følge igen. Nedlukningen af Danmark har haft en kraftig negativ påvirkning i hotel-, restaurant- og mødeindustrien, ligesom også andre industrier er hårdt ramt.

Nedlukningerne og genåbningerne af Danmark har haft stor betydning for udvikling i årets bruttofortjeneste og resultat. Bruttofortjenesten blev realiseret med 26.735 t.kr mod 27.337 t.kr. året før eller en tilbagegang på 602 t.kr.

Der henvises til note 1 i årsrapporten, hvor det fremgår, at selskabet har ansøgt og indregnet statsstøtte fra kompensationsordninger på samlet 11.526 t.kr., som indgår i selskabets bruttofortjeneste og resultat.

Statsstøtte er indregnet med udgangspunkt i lovgivning, bekendtgørelser og gældende praksis. Pr. statusdagen er der ikke foretaget endelig indberetning og afregning, men det er ledelsens vurdering, at den er korrekt opgjort og indregnet.

Årets resultat blev et overskud på 4.310 t.kr., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. På baggrund af de seneste års udvikling var det ledelsens opfattelse, at resultatet ville have været markant bedre såfremt der ikke havde været lukket ned i perioder.

På trods af nedlukninger, genåbninger og pålagte restriktioner er selskabet lykkedes med en flot udvikling i 2020, hvor der har været stor efterspørgsel efter spaophold og overnatninger.

Selskabet soliditet opgøres til 59% ved udgangen regnskabsåret pr. 31.12.2020.


Likviditet
Selskabet indgår i Comwell-koncernen, hvor det er koncernpolitik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt via Cash Pool ordning i Comwell a-s i det omfang, dette er hensigtsmæssigt.
27-05-2021

Map