Company type
Limited Corporation
Established
2019
Size
Small
Employees
10
Revenue
- DKK
Gross profit
-7,177,436 DKK
Operating Profit (EBIT)
-15,747,226 DKK
Profit for the year
-13,577,242 DKK
Equity
-16,193,267 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
29/31
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
330,023/331,672
"Lowest 10%"

Top management - top 3

Anders Hummer 4Director

Board - top 3

Anders Hummer 4Boardmember
David Kim Tjung Surjo 1Boardmember
Thomas Seitter 1Boardmember

Legal owners - top 3

100%Bavaria Weed GmbH

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.

Company information based on CVR

NameCanify A/S
CVR40666559
AddressLysholt Allé 10, c/o Lysholt Alle 10, 7100 Vejle
IndustryGrowing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops [012800]
Established15-07-2019 (3 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees12 (man years:11)
Advertising protectionYes
AuditorBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 05-02-2020
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionSpar Nord
Company capital23,439,480 DKK
6,015,200 DKK (20-05-2020 - 16-05-2022)
50,000 DKK (15-07-2019 - 19-05-2020)
Articles of assoc. last17-05-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at producere, forarbejde, handle med, importere og eksportere cannabisplanter til lægemiddelbrug og dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 20212020
Currency/unit000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
Gross Profit
-7,177
-
-1,073
-
Profit for the year
-13,577
-
-3,211
-
Equity
-16,193
-
2,804
-
Total Assets
68,972
-
40,530
-

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Development in activities and financial and economic position

Selskabet er fortsat i en opstartsfase, hvor der afholdes betydelige omkostninger til opstart af aktivitet. Som følge heraf har selskabet tabt egenkapitalen. Ledelsen er opmærksom på bestemmelserne i selskabsloven vedr. tabt kapital og vurderer, at kapitalen kan reetableres via en planlagt kapitalforhøjelse i 2022, samt den fremtidige drift og anser likviditetsberedskabet for tilstrækkeligt. Da de forhold, som i øvrigt er nødvendige for en bedømmelse af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af årets drift, fremgår af balancen og resultatopgørelsen samt af noterne henvises hertil.

The company is still in a start-up phase where significant costs are incurred for starting up activity. As a result, the equity of the company is lost. Management is aware of the provisions of the Companies Act regarding lost capital and assesses that the capital can be re-established through a planned increase in share capital in 2022, as well as future operations and considers the liquidity contingency to be adequate. As the factors that are necessary for an assessment of the company's assets and liabilities, the financial position and the result of the year's operations, appear from the balance sheet and income statement as well as from the notes is referred to here.
Årets resultat er som forventet.

The result for the year is as expected.
18-05-2022

Map