Company type
Limited Corporation
Established
2008
Size
Medium
Employees
70
Revenue
213 MDKK
Gross profit
69 MDKK
Operating Profit (EBIT)
14 MDKK
Profit for the year
11 MDKK
Equity
29 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
24/4,573
"Top 10%"
Rank in Denmark
13,723/331,672
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Anders Pål Oskar Warolin 7Chairman of board
Kenneth Anders Busch-Hansen 4Boardmember
Casper Borgen Larsen 4Boardmember

Legal owners - top 3

100%Fasadgruppen Norden AB

Rights certificate

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Company information based on CVR

NameByens Tag og Facade A/S
Alternate namesByens - Holding A/S, Byens - Tag & Facade A/S, Byens - Tagbolig A/S, Byens.As A/S, Byens.Dk A/S Show more
CVR31596939
AddressBådehavnsgade 12, 2450 København SV
IndustryOther specialized construction activities [439990]
Established03-07-2008 (14 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees83 (man years:72)
Advertising protectionYes
AuditorMazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 28-05-2021
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital1,000,000 DKK
125,000 DKK (03-07-2008 - 23-02-2012)
Articles of assoc. last28-05-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt al virksomhed som er beslægtet hermed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
213,445
+30%
163,649
+18%
138,197
+13%
Gross Profit
69,442
+11%
62,770
+23%
50,841
+7%
Profit for the year
10,628
+31%
8,126
+16%
7,034
+8%
Equity
28,887
+10%
26,260
+19%
22,134
+19%
Total Assets
74,136
+15%
64,463
+36%
47,483
+3%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør mio.kr. 213 mod mio.kr. 163,7 i 2020. Årets resultat udviser et overskud efter skat på mio. kr. 10,6 mod mio.kr. 8,1 i 2020. Selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på mio. kr. 28,9. Byens Tag & Facade har kun i mindre grad været påvirket negativt af sundhedsepidemien, COVID 19, og har kunne forsætte driften med mindre forskydninger i ordrebeholdningen. Forklaringen på den positive udvikling i årets resultat, skal findes i virksomhedens fortsatte evne til at samarbejde og strukturer vores projekter, samt ikke mindst teamet af kompetente medarbejdere og samarbejdspartnere, der leverer den højeste faglige kvalitet på alle pladser.
Finansiering
Byens Tag & Facade sørger til enhver tid for at have sikret sig tilstrækkelig finansiering til at gennemføre de planlagte fremtidige aktiviteter.
Investeringer
Der er ikke foretaget væsentlige større investeringer i regnskabsåret og der forventes heller ikke i den nærmeste fremtid at skulle foretage større investeringer, som ikke kan rummes inden for den tilvejebragte likviditet fra driften.
12-05-2022

Map