Company type
Limited Corporation
Established
1997
Size
Large
Employees
1,244
Revenue
1,273 MDKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
86 MDKK
Profit for the year
68 MDKK
Equity
146 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/2,713
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,379/345,351
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Frank Lau 16Chairman of board
Ole Christian Kastberg Nielsen 4Vice chairman
Jeanette Staal 8Boardmember

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem.

Company information based on CVR

NameBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Alternate namesBdo Danmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Debat, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Informerer, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Kommunernes Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Revision og Rådgivning, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Skat, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bgc Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Børkop Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Carl Johan Nielsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Center Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Colding & Pedersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Data Fyn, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Depechen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Halfdan Olsen Holding, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Hjørring Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ikast Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Jensen & Rath, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Jri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Kaj Olsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Kommunernes Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Kr Kommunernes Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Krone Service, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Leo Hansen, Statautoriseret Revisionsaktieselskab, Lillebælt Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Mploy, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Nordfyns Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Palsgaard & Hansen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Partner Revision Vest, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Partner Revision Vest, Varde, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Petterson, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Plus Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, R2 Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Rasborg & Partnere, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revision 1 Ved Erling Thomsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revision Fyn, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionnord, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionscentret Fyn Børge H. Kragerups Eftf., Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Bregnballe & Møller Hansen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Dyhrberg Nielsen & Malling Sørensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Engedal Sørensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Finn Madsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Kretzschmar, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Niels-Erik Østergaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Preben Larsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Steen Andersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Villy Jensen, Søndersø, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionskontoret I Frederikshavn, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionskontoret I Nykøbing M, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsselskabet af 1903, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisor Team Nord, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisor-Ringen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Rv Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Svensson Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tax Watch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Toldkonsulenterne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Toprevision, Tom O. Petterson & C0, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ulla Lærke Registrerede Revisorer, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Vejle Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Informer, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo International, Statautoriseret Revisionsaktieselskab, Børkop Revisionskontor A/S, Center Revision A/S, Data Fyn A/S, Hjørring Revisionskontor A/S, Ikast Revisionskonter A/S, Jri A/S, Ny-Revision A/S, Ny-Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Plus Revision A/S, Revision Fyn A/S, Revision Nord A/S, Revisionsaktieselskabet af 1903, Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen A/S, Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Dyhrberg Nilesen & Malling Sørensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Kretzchmar A/S, Revisionskontoret I Frederikshavn A/S, Revisor-Ringen A/S Show more
CVR20222670
AddressKystvejen 29, 8000 Aarhus C
IndustryAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy [692000]
Webwww.bdo.dk
Established15-08-1997 (26 yr)
First financial statement period15-08-1997 to 30-09-1998
Company typeLimited Corporation
Number of employees1516 (man years:1338)
Advertising protectionYes
AuditorMartinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 13-12-2019
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital4,950,000 DKK
4,900,000 DKK (15-12-1999 - 16-03-2000)
4,850,000 DKK (14-12-1998 - 14-12-1999)
4,250,000 DKK (27-02-1998 - 13-12-1998)
500,000 DKK (15-08-1997 - 26-02-1998)
Articles of assoc. last15-12-2022

Purpose

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,273,164
+8%
1,180,213
+7%
1,099,271
+8%
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the year
67,784
+35%
50,197
-6%
53,209
-1%
Equity
145,981
+23%
118,750
+0%
118,435
+3%
Total Assets
605,750
-11%
679,913
+5%
648,828
+25%

Mangement review

LEDELSESBERETNINGFORORDEt regnskabsår præget af fremgang og vores nye formålRegnskabsåret 2021/22 vil i BDO’s historiebøger skille sig ud som det år, hvor vores arbejde medat være formålsdrevne og realisere drømme for alvor begyndte. I BDO er vi fagspecialister. Vi erproblemløsere. Vi er innovatorer. Vi er den lokale, nationale og globale rådgiver og revisor. Men vier først og fremmest mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme.Vores formål om at være mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme er ikkeopstået ud af det blå. Det er noget, vi allerede gør og altid har gjort.Vores formål har fra begyndelsen af ræsonneret klart og tydeligt hos vores mere end 1.400 medarbej-dere og partnere fra BDO’s 32 kontorer landet over. Det afspejler nemlig vores allerede eksisterendetilgang, værdisæt, adfærd og ambitioner for såvel kunder som kolleger. Det seneste års usikkerhederog samfundskriser har kun tydeliggjort, hvor vigtig og værdifuld vores kultur er. Med formålet håber viat styrke det vedvarende arbejde hermed.På tværs af forretningsenheder er der leveret flotte indsatser og resultater året igennem med afsæti vores formål, værdisæt og kerneydelser til kunderne.Vores organisation og medarbejdersammensætning er dynamisk. BDO er løbende under udviklingog forandring, men vi har altid kunden, det omgivende samfund og vores formål i centrum. Denneudviklende og hjælpende tilgang blandt vores medarbejdere og partnere anser vi for at være hoved-årsagen til, at regnskabsåret 2021/22 i den grad har været et tilfredsstillende år i BDO. Et år, hvorBDO både økonomisk og organisatorisk har udviklet sig positivt i kraft af en primær organisk vækst.BDO står som garant for tillid, troværdighed og nærværende rådgivning i hele vores virke. Voresstrategi om at være tilgængelige på kontorer overalt i Danmark understreger, at vi tilbyder detbedste af to verdener gennem nærvær og engagement. Vi er som revisorer offentlighedens tillidsre-præsentant og konsulent. Vi er tæt på vores kunder og bruger indsigt samt indlevelse til at rådgivekunden. Samtidig er vi specialister med høj faglighed og et stærkt globalt netværk, der sikrer ostilstedeværelse i mere end 160 lande. Det giver vores kunder sikkerhed for, at de altid kan vokse sigstørre sammen med BDO.Kombinationen af at være drevet af et autentisk, udviklende og indlevende formål samt havekompetencerne til at rådgive lokalt, regionalt, nationalt og internationalt giver BDO et stærkt ogkonkurrencedygtigt afsæt. Hos BDO er det ikke enten eller, det er altid både og.BDO siger tak til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og partnere for et år, hvor vi med rele-vant hjælp har understøttet erhvervslivet, hinanden og dermed hele samfundet gennem skiftendeog usikre tider. Vi ser frem til et godt samarbejde i det nye regnskabsår.Med venlig hilsenDirektionen ogbestyrelsen i BDO

UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLDBDO har i 2021/22 realiseret en rekordhøj omsætning på 1.273 mio. kr. Omsætningen i foregåenderegnskabsår lå på 1.180 mio. kr. Omsætningsvæksten udgør således 7,9 procent.Det er såvel det offentlige segment som det private segment, der har stået for den øgede vækst. Idet offentlige segment, som er steget med 12,4 procent, er det aktiviteterne inden for rådgivning,der har båret langt den største del af væksten. Det private segment har realiseret en vækst på 7,1procent. Denne vækst kan ligeledes henføres til en øget aktivitet på rådgivningen af de private virk-somheder. Væksten i begge segmenter er i al væsentlighed opnået via en organisk vækst.Den flotte vækst i rådgivningen er resultatet af en flerårig målrettet indsats med en fortsat ud-vikling og udbygning i paletten af rådgivningsydelser i alle relationer til vores kunder inden for detprivate og offentlige segment.Vi har i regnskabsåret 2021/22, trods de udfordringer som Coronakrisen og inflationen har medført,succesfuldt leveret endnu flere ydelser til både det danske erhvervsliv og den offentlige sektor.Vores position som en af de førende rådgivnings- og revisionsvirksomheder i såvel det private somdet offentlige segment er derfor cementeret yderligere.Udvidelse med nyt kontor i ny byHos BDO har vi konstant fokus på at fastholde og styrke vores lokale tilstedeværelse rundt om ilandet. Vi flytter derhen, hvor kunderne og medarbejderne er.Det er vigtigt for os, at især vores kunder mærker et ægte personligt såvel som geografisk nærvær,når vi yder vores rådgivning og revision. Vi er derfor glade for, at vi i 2022 har formået at udbyggevores lokale tilstedeværelse med et nyt kontor i en ny by.Med afsæt i ambitionen om at styrke vores position i det østsjællandske har vi i regnskabsåret2021/22 således arbejdet på en plan om at åbne et nyt kontor i eller omkring Køge. Det resulteredei, at vores nye Køge-kontor slog dørene op på den første dag i det nye regnskabsår.Det lokale kontor er etableret for at sikre, at erhvervslivet i og omkring Køge har adgang til lokal-forankret rådgivning og revision. Derudover muliggør det nye kontor en større fleksibilitet for de afvores medarbejdere, der er bosat syd for København.Øgede krav til compliance kræver flere, nye investeringerVi er som rådgivnings- og revisionshus underlagt stadig flere udefrakommende krav til voreshverv, som vi naturligvis agerer på. Det gælder blandt andet skarpere krav til styrket compliance,kvalitetskontrol og datasikkerhed. Det bliver derfor stadig dyrere at drive revisionsvirksomhed, oginvesteringer, som har til formål at sikre, at vi lever op til de gældende krav, har i regnskabsåret haften indvirkning på vores resultat.Vi har i det forgangne år blandt andet oprustet vores cyberberedskab, da usikre tider også bringernye trusler med sig. Vi har altså investeret i at styrke vores cybersikkerhed, så både vores egne it-infrastrukturer samt vores kunders og medarbejderes data er sikret bedst muligt.
15-12-2022

Map