Company type
Limited Corporation
Established
1997
Size
Large
Employees
1,167
Revenue
1,180 MDKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
66 MDKK
Profit for the year
50 MDKK
Equity
119 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
7/2,670
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,927/334,976
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Frank Lau 14Chairman of board
Ole Christian Kastberg Nielsen 6Vice chairman
Jeanette Staal 9Boardmember

Legal owners - top 3

100%Bdo Holding Vi, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem.

Company information based on CVR

NameBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Alternate namesBdo Danmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Debat, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Informerer, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Kommunernes Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Revision og Rådgivning, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Skat, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bgc Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Børkop Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Carl Johan Nielsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Center Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Colding & Pedersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Data Fyn, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Depechen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Halfdan Olsen Holding, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Hjørring Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ikast Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Jensen & Rath, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Jri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Kaj Olsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Kommunernes Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Kr Kommunernes Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Krone Service, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Leo Hansen, Statautoriseret Revisionsaktieselskab, Mploy, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Nordfyns Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Palsgaard & Hansen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Partner Revision Vest, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Partner Revision Vest, Varde, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Petterson, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Plus Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, R2 Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Rasborg & Partnere, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revision 1 Ved Erling Thomsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revision Fyn, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionnord, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionscentret Fyn Børge H. Kragerups Eftf., Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Bregnballe & Møller Hansen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Dyhrberg Nielsen & Malling Sørensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Engedal Sørensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Finn Madsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Kretzschmar, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Niels-Erik Østergaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Preben Larsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Steen Andersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Villy Jensen, Søndersø, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionskontoret I Frederikshavn, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionskontoret I Nykøbing M, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsselskabet af 1903, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisor Team Nord, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisor-Ringen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Rv Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Svensson Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tax Watch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Toldkonsulenterne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Toprevision, Tom O. Petterson & C0, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Vejle Revisionskontor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo Informer, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bdo International, Statautoriseret Revisionsaktieselskab, Børkop Revisionskontor A/S, Center Revision A/S, Data Fyn A/S, Hjørring Revisionskontor A/S, Ikast Revisionskonter A/S, Jri A/S, Ny-Revision A/S, Ny-Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Plus Revision A/S, Revision Fyn A/S, Revision Nord A/S, Revisionsaktieselskabet af 1903, Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen A/S, Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Dyhrberg Nilesen & Malling Sørensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Kretzchmar A/S, Revisionskontoret I Frederikshavn A/S, Revisor-Ringen A/S Show more
CVR20222670
AddressKystvejen 29, 8000 Aarhus C
IndustryAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy [692000]
Webwww.bdo.dk
Established15-08-1997 (25 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees1393 (man years:1260)
Advertising protectionYes
AuditorMartinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 13-12-2019
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital4,950,000 DKK
4,900,000 DKK (15-12-1999 - 16-03-2000)
4,850,000 DKK (14-12-1998 - 14-12-1999)
4,250,000 DKK (27-02-1998 - 13-12-1998)
500,000 DKK (15-08-1997 - 26-02-1998)
Articles of assoc. last17-12-2021

Purpose

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,180,213
+7%
1,099,271
+8%
1,021,968
+2%
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the year
50,197
-6%
53,209
-1%
53,960
-1%
Equity
118,750
+0%
118,435
+3%
114,442
+8%
Total Assets
679,913
+5%
648,828
+25%
519,276
-8%

Mangement review

LEDELSESBERETNINGET MEGET TILFREDSSTILLENDE REGNSKABSÅR MEDPOSITIVE PERSPEKTIVER FOR BDORegnskabsåret 2020/21 har på mange måder været præget af den nye virkelighed, som har fulgt ikølvandet på Coronakrisen. Hele BDO har på bedste vis grebet de nye muligheder og tilpasset sig nyearbejds- og kommunikationsformer, så vi fortsat har kunnet understøtte og servicere vores kunderog ikke mindst hjælpe dem med at realisere deres drømme, planer og ambitioner for fremtiden.Vores mere end 1.300 medarbejdere og partnere fra BDO’s 31 kontorer landet over har formået atvende de store omvæltninger, som Coronakrisen bragte med sig, til muligheder for at udvikle os selvog kunderne samt omsætte usikkerhed til ambitioner for fremtiden. Vi har haft en ambition om atgive virksomhederne vished for, at vi er der for dem. Vi står klar til at hjælpe og bidrage med en øgetgrad af tryghed og tro på, at udfordringerne kan håndteres. Det har vi blandt andet bestræbt os påved til stadighed at give fri adgang til information og viden om COVID-19-hjælpepakkerne. Vi harvia artikler, webinarer, info-videoer mv. vederlagsfrit videreformidlet relevant lovgivning til alle, somvar interesserede.Vores virksomheds organisation, medarbejdersammensætning, formål og strategi er dynamisk. Deter løbende under udvikling og forandring, men vi har altid kunden og vores formål i centrum. I århar vi adopteret vores internationale netværks formål: Mennesker, der hjælper mennesker med atrealisere deres drømme. Et formål, som går hånd i hånd med vores eksisterende tilgang og værdisæt.Vi tilskriver denne udviklende og hjælpende tilgang blandt vores medarbejdere og partnere som ho-vedårsagen til, at regnskabsåret 2020/21 i den grad har været et tilfredsstillende år i BDO.BDO står som garant for tillid, troværdighed og nærværende rådgivning i hele vores virke. Voresstrategi om at være tilgængelige på kontorer overalt i Danmark understreger, at vi tilbyder det bedsteaf to verdener gennem nærvær og engagement. Vi er den rådgivende revisor, der er tæt på, og sombruger indsigt og indlevelse til at rådgive kunden. Samtidig er vi specialister med høj faglighed og etstærkt globalt netværk, der sikrer os tilstedeværelse i mere end 165 lande. Det giver vores kundersikkerhed for, at de altid kan vokse sig større sammen med BDO.Kombinationen af at have en målrettet vinderstrategi, et udviklende formål samt kompetencerne tilat rådgive lokalt, regionalt, nationalt og internationalt giver BDO et stærkt og konkurrencedygtigtafsæt. Hos BDO er det ikke enten eller, det er altid både og.BDO siger tak til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og partnere for et år, hvor vi fik formid-let viden og understøttet erhvervslivet og dermed hele samfundet. Vi ser frem til et godt samarbejdei det nye regnskabsår.Med venlig hilsenDirektionen ogbestyrelsen i BDOMED FORMÅLET HAR VI SAT ORD PÅ VORES KULTUR,TILGANG OG VÆRDIERVi har længe efterlevet vores værdisætning ’Indlevelse skaber udvikling’. Derfor ræsonnerer voresformål ’Mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme’ hos alle i BDO, da denafspejler vores allerede eksisterende tilgang, værdisæt, adfærd og ambitioner for såvel kunder somkolleger. Derudover knytter vi stærkere bånd til vores internationale netværk med formålet, somogså er BDO Internationals why. Under Coronakrisen har særligt kulturen vist sig særdeles vigtig ogværdifuld for os – og med formålet håber vi at styrke det vedvarende arbejde hermed.Formålet understøtter derudover BDO’s strategi med det overordnede mål, at BDO i alle relevantesammenhænge vil være et naturligt valg. Vores stærke platform kombineret med det at være en bredrådgivnings-, revisions- og regnskabsfaglig virksomhed med stadigt dygtigere specialister, der hvilerpå et stærkt værdisæt, høj faglighed og ordentlighed, har været afgørende for det flotte resultat forregnskabsåret 2020/21.FAGLIG KVALITET OG ØGET SPECIALISERING GARANTERERMÅLRETTET BRANCHERÅDGIVNINGKompetent rådgivning i BDO tager altid udgangspunkt i kundernes situation. Det gælder såvel detprivate som det offentlige segment. Med vores 15 fagligt funderede branchegrupper har vi samletvores eksperter på tværs af landet og specialafdelinger for at styrke den rådgivning, vi yder de for-skellige erhverv.Udover målrettet brancheindsigt får vores kunder gennem branchegruppernes analyser en unik mu-lighed for at benchmarke deres nøgletal mod branchen generelt. Det giver et stærkt afsæt for og ind-blik i, hvor fremtidige indsatsområder er, og hvor de mest fordelagtigt kan optimere deres forretning.Vi bygger derved bro mellem virksomhedernes udfordringer og potentialer. Det er blandt andet det,god og indlevende rådgivning handler om.I hver branchegruppe sikrer vores brancheeksperter, at både kunder og kolleger er opdaterede på dennyeste viden.BRANCHENS MEST TILFREDSE KUNDER VIDNER OM VORESSTÆRKE KUNDEFOKUSBDO har de mest tilfredse kunder. Derfor vandt vi i 2021 førstepladsen i en ny stor kundetilfreds-hedsundersøgelse fra MyResearch. Formålet med undersøgelsen har været at belyse beslutningstag-erens syn på en række revisionsvirksomheder i Danmark. Titlen som revisionsvirksomheden med demest tilfredse kunder bygger blandt andet på kundernes tilfredshed og deres generelle opfattelse afBDO. En titel vi naturligvis er meget stolte over.Vi forbedrer kontinuerligt vores kunderelationer, så vi fortsat styrker samarbejdet i alle led. Dermedskaber vi fundamentet for, at kundetilfredsheden i det kommende regnskabsår også er branchenshøjeste.Vi vil som videnvirksomhed og samfundsaktør fortsat arbejde med og for vores kunder i flere sam-menhænge. Derfor har vi blandt andet igen i regnskabsåret 2020/21 uddelt vores erhvervspris ’Suc-cesvirksomhed 2021’ i samarbejde med Spar Nord. Prisen blev indstiftet forrige år og fejrer netop deaf landets mindre og mellemstore virksomheder, som gør det allerbedst. Vores udvælgelse af suc-cesvirksomheder baserer sig på antal ansatte og tre centrale nøgletal: Resultat før skat, egenkapitalog soliditet. En Succesvirksomhed bliver vurderet ud fra præstationen på følgende parametreVækst i deres resultat før skat de seneste fem år•Soliditetsgrad over 15 % i det seneste regnskabsår•Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år•Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag.Virksomhederne bliver for hvert af disse fire kriterier tildelt point, alt efter hvor godt de præsterer.Det er den samlede pointhøst, der afgør, om en virksomhed kan bryste sig af titlen som Succesvirk-somhed 2021. Succesvirksomhederne kvalificeres således ud fra objektive kriterier.Med Succesvirksomhed anerkender Spar Nord og BDO de virksomheder, som kontinuerligt lykkesmed at skabe vækst og stærke finansielle resultater. De virksomheder, som leverer et særligt bidragtil vækst og velstand i lokalområderne og til dansk økonomi som helhed.BDO BIDRAGER TIL DEN POSITIVE SAMFUNDSUDVIKLINGI BDO har vi som virksomhed store ambitioner for det aftryk, vi gerne vil sætte på det samfund, vier en del af. Gennem vores arbejde med dansk erhvervsliv samt den offentlige sektor samarbejdervi med tusindvis af virksomheder og organisationer hvert år. Det giver os en unik position, som påmange måder også rummer et stort ansvar.I vores CSR- og bæredygtighedsrapport 2020/21 kan du således læse mere om vores ambitioner ogmålsætninger for de kommende år. Dette gælder såvel internt i organisationen som eksternt i for-hold til de aktiviteter og forretninger, som vi arbejder med.Hjælp til vores kunder med deres CSR- og bæredygtighedsstrategiBDO er et professionelt rådgivnings- og revisionshus. Vi lever af at rådgive og vejlede vores kunderinden for såvel det private som det offentlige segment. Og vi tror på, at det er her, vi finder kilden til,hvordan vi kan gøre den største forskel for Danmark som samfund.Vi har derfor det seneste år styrket og formaliseret vores rådgivningsservices og vores interne viden påCSR- og bæredygtighedsområdet. Det betyder, at vi i dag er i stand til at hjælpe vores kunder og øvrigedanske virksomheder med at etablere bæredygtige og samfundsansvarlige strategier. Vi kan hjælpedem med at eksekvere på strategierne og opnå deres målsætninger for CSR og bæredygtighed.FOKUS PÅ DIGITALISERING, DATASIKKERHED OG SPECIALISE-RING FREMTIDSSIKRER BDOIndsatsområderne i forhold til digitalisering og specialisering er yderligere intensiveret i regnskabs-året 2020/21.Vi investerer fortsat løbende i såvel kompetencer som ny teknologi. Med det bedste udgangspunkti form af cloud-vejen beviser vores it-systemlandskab fortsat sit værd. Vi har et stærkt og fremtids-sikret udgangspunkt for at tilbyde vores kunder og medarbejdere både datasikkerhed og digitalegevinster. Vi lancerer efter regnskabsåret en ny kundeportal til sikker kommunikation og udvekslingaf dokumenter med kunder.Digitaliseringen giver også flere muligheder for fleksibilitet. I BDO er der rum til forskellighed, og der-for arbejder vi som organisation for, at kunder såvel som medarbejdere i højere grad kan planlæggederes arbejdsliv og hverdag, så tingene går op i en højere enhed. På denne måde har vi ambitioner omat hjælpe mennesker såvel som samfundet med en positiv udvikling i en balanceret og bæredygtigretning.Vores strategi med yderligere at dyrke specialiseringen i alle forretningsenheder fastholdes. Vi hari løbet af året tiltrukket markante profiler, som har bragt os op på et endnu højere rådgivnings- ogrevisionsfagligt niveau.Det private segment har haft høje ambitioner om at hjælpe kunder igennem slutfasen på Coronakri-sen. Vi har derfor haft et særdeles travlt og hektisk år. Vi har investeret betydelig tid og ressourcer i atformidle hjælpepakkernes indhold og intentioner – ikke mindst hvad der skulle til for at opnå støttevia hjælpepakkerne. En service såvel nuværende som nye kunder har værdsat højt.Vi glæder os over, at vi i det offentlige segment fortsat er absolut markedsleder. Med investeringeri et nyt revisionsværktøj og med ny ledelse ser området ind i en spændende og udviklende fremtid.Skat og Moms er helt centrale fokusområder, og vi kan med afslutningen af regnskabsåret 2020/21offensiv og digital strategi i såvel det private som det offentlige segment har vist sin bæredygtighed,og vi har klare forventninger om, at BDO på skatte- og momsområdet bliver en stadig stærkere ogmere markant markedsaktør.Advisory har også forfulgt specialiseringsstrategien med en stadig højere faglighed til følge. Detgælder både det private og det offentlige segment. BDO er som det eneste rådgivnings- og revi-sionshus placeret på alle tre delaftaler på SKI 17.13 Managementydelser. Ligeledes er BDO placeretpå to delaftaler på SKI 17.11. Dermed kan ministerier, styrelser, regioner og de danske kommuner viade fælles statslige indkøbsaftaler gøre brug af BDO’s kompetencer og kvalitet inden for strategi- ogorganisationsudvikling, forretningsprocesser og effektivisering samt analyser og evaluering.På tværs af forretningsområderne intensiverer vi specialiseringen i brancher. Vi styrker understøt-telsen af udvalgte brancher og oplever, at markedet bekræfter det rigtige i branchespecialisering.VIDEN ER VEJEN TIL VÆKST OG UDVIKLINGVi udvikler løbende vores markedsrettede produkter og tilbyder aktuel, faglig information, der hjæl-per både erhvervslivet, den offentlige sektor og andre, der vil vide mere om virksomhedsdrift, skat,moms og meget andet.Kurser, arrangementer, messer og webinarerVi deler glædeligt ud af vores viden, da vi mener, at vi gennem indlevelse og information kan bidragetil at skabe udvikling for samfund, virksomheder og mennesker. BDO afholder talrige kurser og ar-rangementer om blandt andet lønforhold, personalegoder, personbeskatning, moms og økonomiskehjælpepakker. Vi er herudover aktive spillere på de største private og offentlige erhvervsmesser.En betydelig del af det forgangne år blev imidlertid præget af Corona-restriktioner. Det betød, atmange af vores kursusaktiviteter effektivt blev flyttet til det virtuelle rum. Vi afholdte blandt andetwebinarer om Corona-relaterede emner, hvor deltagerne fik gode råd og vejledning om hjælpepak-ker, ansættelsesret mv. Denne digitale tendens, forventer vi også, vil præge fremtidens kurser, ar-rangementer og messer. Til gavn for såvel samfundet som deltagerne.Nyhedsbreve formidler aktuel viden til tusindvis af faste læsereNyhedsbrevet ‘Depechen’ formidler aktuelle emner om skat, regnskab og moms. ‘Depechen’ udkom-mer hver 14. dag året rundt til knap 20.000 faste læsere. Den trofaste læserskare giver os en bredkontaktflade og en direkte linje ud til de mange danskere, som efterspørger vores specialisters storeviden inden for skatte- og momsområdet.Vi har herudover brancherelaterede nyhedsbreve, der beskriver generelle og aktuelle emner målret-tet specifikke brancher.’BDO Global’ giver sikre og strømlinede digitale løsninger’BDO Global’ er vores nye tilbud på kundernes digitale indgang til BDO. Portalen gør det muligt forkunde og rådgiver at dele vigtige og fortrolige dokumenter uden at gå på kompromis med sikkerheden.Den digitale platform gør samarbejdet mellem BDO og kunden lettere og sikrer en mere effektiv pro-ces. En strømlinet leverance i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen, revisionen og rådgivningen,som gør, at kunden løbende får overblik over processen i opgaveløsningen.Konceptet er et konkret resultat af vores stræben efter at gøre en positiv forskel i kundernes hverdag,så kunden i endnu højere grad kan frigøre tid til at fokusere på at udvikle sin forretning. Ambitionener, at kunderne kan ’høste’ digitale gevinster, som minimerer de administrative rutiner uden at skulleinvestere i egen digital kompetenceudvikling eller ny it-teknologi.Sociale medier og bdo.dk skaber engagement og vejlederVia Facebook og LinkedIn kommunikerer vi faglige nyheder, kurser og vores mange arrangementer.Kredsen af faste følgere på LinkedIn og Facebook, der engagerer sig i samt finder nyttig viden og vej-ledning via vores aktiviteter, er støt stigende. Gennem året har mere end 500.000 brugere såledesbesøgt www.bdo.dk, og antallet af sidevisninger ligger på cirka 2 millioner.’BDO Business Game’ åbner øjnene for nye karriereveje’BDO Business Game’ er et interaktivt spil med realistiske regnskabsmæssige opgaver, som giverindsigt i, hvordan arbejdet som revisor er. Med denne form for gamification er vi repræsenteret påuddannelsesinstitutionerne, og spillet øger derved kendskabet til BDO blandt de unge, der står foranet valg af karrierevej.Under Corona-nedlukningen fik BDO Business Game en helt ny betydning. Det virtuelle spil, somtidligere primært havde været brugt i den fysiske klasseundervisning, gemte nemlig på et uudnyttetpotentiale. Spillet kunne nemt flyttes over i det digitale klasseværelse og derved hjælpe undervisernemed at tilbyde de studerende et afbræk fra den trivielle, virtuelle hjemmeundervisning.Stor medieeksponering og -omtale bunder i høj faglighedVi oplever en stigende interesse for at bringe vores fageksperter i spil i pressen. Konkret har vi i førstehalvår 2021 opnået +1.000 presseomtaler. Det placerer BDO på en sikker tredjeplads i revisionsbran-chen, når det kommer til andelen af presse- og medieomtaler. De mange omtaler tilskriver vi i særliggrad vores medarbejderes høje faglige niveau.Opgørelsen og tallene stammer alle fra Infomedias halvårsanalyse. Infomedia, som overvåger dan-ske medier og måler antallet af omtaler samt værdien af virksomheders presseindsatser.VIA DIALOG SIKRER FÆLLES FOKUS PÅ UDVIKLING, TRIVSELOG AMBITIONERVi har udviklet et helt unikt koncept, vi kalder for VIA Dialog. Et koncept, vi har udviklet på funda-mentet af den traditionelle MUS-samtale. Vi mener, at denne udvikling er vital for såvel den enkeltemedarbejder som BDO.VIA Dialog er en formel og dokumenteret samtale, som forberedes og drøftes med grundig gen-nemgang af fem nøglespørgsmål. Forkortelsen VIA står for Vilje – Indlevelse – Ambitioner. Tre heltcentrale værdier i BDO.Formålet er at sikre fælles fokus på medarbejdernes mål, personlige udvikling, faglige udvikling, triv-sel og samarbejde, så vi også i fremtiden vil ligge i toppen af branchen med de dygtigste og mesttilfredse medarbejdere. Det er vigtigt for os, at udviklingsplanen og samtalerne benyttes fremsynettil at sikre, at der er overensstemmelse mellem jobbets indhold/udvikling og medarbejderens opga-ver/udvikling.I det kommende regnskabsår lancerer vi et helt nyt og intuitivt system til at understøtte afholdelsenaf VIA Dialoger. Det skal sammen med det nye, topmoderne system til afholdelse af Temperaturmå-lingen sikre os vished om, at indsatserne for høj medarbejdertrivsel virker.GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORTI overensstemmelse med EU-forordning 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virk-somheder af interesse for offentligheden skal vi offentliggøre en række informationer, der skabergennemsigtighed i forhold til vores aktiviteter. Det gør vi i vores gennemsigtighedsrapport, der findespå www.bdo.dk.I gennemsigtighedsrapporten giver vi et indblik i BDO’s juridiske struktur og ejerskab, organisations-og ledelsesstruktur, og vores internationale organisation, ‘BDO International Limited’, beskrives,ligesom der redegøres for grundlaget for vores partneres vederlag.I rapporten beskrives vores interne kvalitetsstyringssystem, politikkerne for uafhængighed og efter-uddannelse, seneste kvalitetskontrol, og ledelsens erklæring om gennemsigtighedsrapporten indgårogså. Regnskabsoplysninger gennemgås, og BDO’s kunder med interesse for offentligheden er listetop i overensstemmelse med gældende krav.LEDELSESBERETNING

UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLDBDO har i 2020/21 realiseret en rekordhøj omsætning på 1.180 mio. kr. Omsætningen i foregåenderegnskabsår lå på 1.099 mio. kr. Omsætningsvæksten udgør således 7,4 %. Det er primært det of-fentlige segment, der har stået for den øgede vækst med en forøgelse af aktiviteten på godt 25 %.Her er det aktiviteterne inden for rådgivning, der har båret langt den største del af væksten. I detprivate segment har vi realiseret en mere moderat vækst på 4,3 %. Denne vækst kan ligeledes hen-føres til en øget aktivitet på rådgivningen af de private virksomheder. Væksten i begge segmenter eri al væsentlighed opnået via en organisk vækst. Den flotte vækst i rådgivningsydelserne er resultatetaf en flerårig målrettet indsats med en fortsat udvikling og udbygning af rådgivning i alle relationertil vores kunder inden for det private og offentlige segment.Efter regnskabsårets afslutning kommer det til ledelsens kendskab, at selskabets administration, veden beklagelig fejl i juni og juli 2021, overfører midler fra selskabet til det tidligere moderselskab. Uan-set at der er tale om en administrativ fejl, og selvom det tidligere moderselskab ikke havde behov forde tilførte midler for at kunne servicere sine forpligtelser, herunder at det tidligere moderselskab ihele perioden har haft både evne og vilje til at servicere sine forpligtelser, er det ledelsens vurdering,at transaktionen sandsynligvis er i strid med den retspraksis, der er omkring selskabslovens reglerom selvfinansiering.De fejlagtigt overførte midler tilbageføres derfor den 7. december 2021, og selskabets ledelse vilsnarest kontakte Erhvervsstyrelsen med henblik på at sikre, at forholdet er udlignet korrekt.
07-12-2021

Map