Company type
Limited Corporation
Established
1976
Size
Micro
Employees
64
Revenue
- DKK
Gross profit
47 MDKK
Operating Profit (EBIT)
15 MDKK
Profit for the year
10 MDKK
Equity
77 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/53
"Top 10%"
Rank in Denmark
13,499/336,950
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Henning Priess 7Chairman of board
Anders Buchvardt Priess 8Boardmember
Nels Buchvardt Priess 4Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen

Company information based on CVR

NameAquapri Denmark A/S
Alternate namesAls Fiskeopdræt A/S, Hvalpsund Fiskeopdræt A/S Show more
CVR80326610
AddressDurupvej 44, Glyngøre, 7870 Roslev
IndustryFreshwater aquaculture [032200]
Established31-12-1976 (46 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees64 (man years:54)
Advertising protectionNo
AuditorVistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 14-12-2016
Financial statement period01-05 to 30-04
Company capital4,000,000 DKK
3,500,000 DKK (16-03-1994 - 13-03-2007)
1,000,000 DKK (15-03-1991 - 15-03-1994)
100,000 DKK (30-08-1987 - 14-03-1991)
Articles of assoc. last29-10-2014

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive dambrugsvirksomhed og anden virksomhed i tilknytning til produktion og handel med fersk fisk

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
47,335
+20%
39,321
-3%
40,630
+6%
Profit for the year
10,090
-9%
11,143
+98%
5,635
+7%
Equity
77,190
+27%
60,850
+22%
49,707
+13%
Total Assets
205,079
-3%
211,600
+15%
183,610
+3%

Mangement review

Udviklingen i regnskabsåretDet første afsluttede regnskabsår i Post-Covid æraen viste en hidtil uset efterspørgselsstigning efter alle produktkategorier, og selv stærkt stigende omkostninger til både energi og råvarer blev opvejet af prisstigninger på selskabets forretningsområde. Resultatet kan dermed betegnes som meget tilfredsstillende.MarkedsudviklingEfter nogle år med nedlukninger og reduceret efterspørgsel samt et reduceret globalt foodservice-marked reagerede markedet i løbet af 2021 positivt på at bevæge sig ud af Covid-skyggen ved at øge ordrerne efter fersk og frossen opdrættet luksusfisk.

Efterspørgslen efter fersk og frossen ørred fortsatte med at stige og har bevirket et højere prisniveau, end det er set i tidligere år. Dette gjaldt også for ørredrogn, ligesom markedet for fersk opdrættet sandart har været præget af en stærk vækst i efterspørgslen, som er fortsat ind i 2022.
Produktionsudvikling samt tiltag i det forløbne årDen løbende ombygning af ørredanlæg på land er fortsat i 2021/22 med Vadhoved Dambrug, som påbegyndte ombygning primo 2022 med forventet afslutning i september 2022. Her forventes produktionen med samme udledning at kunne øges fra ca. 150 tons til ca. 500 tons.

Tiltagene fra 2020-21 på sandart-anlægget i Gamst med opgradering af vandbehandlingen fortsætter og har haft en stærkt positiv effekt på fiskevelfærden på anlægget og dermed på produktionen, ligesom vores genetikprogram har givet markant stærkere fisk med en højere udfodring til følge. Voldsomt stigende priser på især el og ilt har dog haft en betydelig negativ effekt på resultatet. Ledelsen ser med øget optimisme på dette forretningsben, og det er ledelsens overbevisning, at anlægget med de igangsatte tiltag og løbende justeringer vil producere tilstrækkeligt i løbet af de kommende 2-3 år til at kunne skabe balance i driften, selv med stigende produktionsomkostninger.

Den fortsatte udrulning af ASC-certificeringer af vore landbaserede anlæg fortsætter med uformindsket styrke, hvor yderligere 2 anlæg blev certificeret i efteråret 2021, og der forventes flere certificeringer i løbet af 2022-23.Miljømæssige forholdFiskeopdræt påvirker som al anden animalsk produktion miljøet gennem udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Selskabet arbejder på flere fronter med FN’s 17 Verdensmål og har deltaget i flere projekter omkring disse mål.

Selskabet indgår i flere projekter, som fremmer en bæredygtig omstilling. Opdræt af fisk er den mest bæredygtige og energieffektive produktionsform for animalsk protein, hvor et kilo foder omdannes til et kilo fisk. Der er dog fortsat forbedringspotentialer, som selskabet kontinuerligt prioriterer at inddrage i sin produktion.

Arbejdet omkring de 17 Verdensmål med fokus på miljøforbedringer til at producere flere fisk med et lavere aftryk fortsætter med uformindsket styrke. Der er i 2022 igangsat ombygning af endnu et anlæg, som forventes færdigbygget i løbet af 2022. Endnu engang med henblik på at øge produktionen, men ikke udledningen, så der kan produceres flere fisk med et lavere aftryk. Miljøforbedrende tiltag med indpumpning og nedlæggelse af stemmeværk blev igangsat og færdiggjort på Filskov Dambrug og Rebstrup Dambrug samt initieret på Mosbjerg Dambrug til færdiggørelse i august 2022.

Den overordnede strategi til reduktion af den miljømæssige påvirkning:
- indretning af anlæggene (energieffektiv ombygning og medfølgende renseforanstaltninger)
- drift (foder-optimering og sygdomsforebyggelse, bl.a. gennem vaccinering af alle fisk)
- avl (at øge modstandsdygtigheden i fisk til at modstå klimaforandringer)

Beredskabsplan – Der foreligger beredskabsplan med henblik på at minimere de miljømæssige konsekvenser i tilfælde af ulykker på anlæggene.

Løbende vandanalyser – der foretages løbende kontrol af udledningen fra anlæggene gennem et akkrediteret analyseselskab. De danske miljømyndigheder foretager herudover årlige miljøtilsyn af anlæggene, ligesom der foretages årlige bedømmelser af anlæggenes påvirkning af vandmiljøet.
Sandartanlægget i Gamst er et af de mest avancerede og recirkulerede opdrætsanlæg i verden med næsten 100% recirkuleringsgrad. Dette understreger det høje fokus på bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed, som eksisterer i selskabet, og som også i årene fremover prioriteres højt. Der er i 2021-22 foretaget indkøb af solceller, hvilket vil reducere forbruget af el på anlægget med op til 60 %. Opstillingen af anlægget er dog blevet forsinket pga. Corona, men forventes færdigopført i efteråret 2022.
15-08-2022

Map