Company type
Limited Partnership
Established
2013
Size
Small
Employees
36
Revenue
45 MDKK
Gross profit
37 MDKK
Operating Profit (EBIT)
11 MDKK
Profit for the year
11 MDKK
Equity
12 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
28/2,711
"Top 10%"
Rank in Denmark
11,254/345,220
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af komplementaren, to medlemmer af bestyrelsen i forening, den administrerende direktør og et medlem af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameAlbjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR35382879
AddressRingager 4C, 2 th, 2605 Brøndby
IndustryAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy [692000]
Webwww.albjerg.dk
Established21-06-2013 (10 yr)
First financial statement period21-06-2013 to 30-06-2014
Company typeLimited Partnership
Number of employees35 (man years:29)
Advertising protectionYes
AuditorRevitotal Statsautoriseret Revisionsfirma since 23-06-2022
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital550,000 DKK
Articles of assoc. last21-06-2013

Purpose

Selskabets formål er at levere professionelle ydelser i henhold til EuropaParlamentets og Rådets 8. direktiv 2006/43/EF og at drive dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
44,694
+12%
40,022
+25%
31,956
+7%
Gross Profit
36,687
+13%
32,420
+17%
27,752
+7%
Profit for the year
10,990
-10%
12,147
+34%
9,082
+31%
Equity
11,540
-9%
12,698
+32%
9,632
+29%
Total Assets
25,958
+5%
24,749
+19%
20,855
-5%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 44.694.044 kr. mod 40.022.402 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 10.989.968 kr. mod 12.146.927 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
18-08-2023

Map