Company type
Limited Corporation
Established
2005
Size
Medium
Employees
70
Revenue
- DKK
Gross profit
75 MDKK
Operating Profit (EBIT)
31 MDKK
Profit for the year
23 MDKK
Equity
58 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/188
"Top 10%"
Rank in Denmark
6,951/336,950
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Robert Fortmeier 2Chairman of board
Poul Børglum 1Boardmember
Søren Mølgaard Kristensen 37Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør i forening, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameActulux A/S
Alternate namesDino Denmark A/S, Wintech A/S Show more
CVR28892195
AddressPorsborgparken 35, 9530 Støvring
IndustryManufacture of other electrical equipment [279000]
Established08-07-2005 (18 yr)
First financial statement period08-07-2005 to 30-04-2006
Company typeLimited Corporation
Number of employees77 (man years:71)
Advertising protectionNo
AuditorRedmark, Godkendt Revisionspartnerselskab since 09-01-2023
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital697,675 DKK
600,000 DKK (08-07-2005 - 25-04-2008)
Articles of assoc. last29-03-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge elektriske åbningssystemer til oplukkelige dele i facader og tagkonstruktioner og tilhørende elektroniske styringer for vinduer/tagvinduer/røgventilation

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
75,444
+20%
62,656
+16%
53,867
+4%
Profit for the year
23,250
+12%
20,679
+20%
17,226
-17%
Equity
57,846
+24%
46,596
+17%
39,918
+80%
Total Assets
69,615
+22%
56,970
+15%
49,559
+67%

Mangement review

Pr. 1. januar 2022 har Actulux A/S erhvervet selska-bet Wintech A/S. Selskaberne er pr. samme dato fusioneret med Actulux A/S som det fortsættende selskab. Årets ordinære resultat efter skat udgør 23,2 mio kroner mod 20,7 mio kr. i sidste regnskabsår. Ledel-sen anser årets resultat som tilfredsstillende set i forhold til forventningerne udtrykt i årsrapporten for 2021.En væsentlig del af selskabets afsætning er i 2022 kommet fra eksporten, hvilket er et resultat af selskabets strategi gennem de seneste år, hvor der er investeret betydelige ressourcer i nye kunder uden for Danmark. Hjemmemarkedet har i 2022 også udviklet sig gunstigt, om end med en mindre vækst end eksportmarkedet.Selskabet har i 2022 udviklet yderligere produkter, samt udvidet organisationen med såvel afsætnings-mæssige som tekniske medarbejdere. Det er væ-sentligt for selskabet at kunne imødekomme det stigende antal kunders efterspørgsel og forventnin-ger, hvilket har gjort en større organisation nødven-dig.
26-04-2023

Map