Company type
Limited Corporation
Established
1927
Size
Medium
Employees
144
Revenue
- DKK
Gross profit
64 MDKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the year
6,317,601 DKK
Equity
71 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/33
"Top 10%"
Rank in Denmark
18,545/322,520
"Top 10%"

Top management Top 3

Niels Erik Smith 5Director

Board Top 3

Legal owners Top 3

100%Ipa Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameA/S J. Petersens Beslagfabrik. Nibe
Alternate namesIpa-Beslag A/S, Nibe Show more
CVR52743419
AddressJacob Petersens Vej 9, 9240 Nibe
IndustryManufacture of locks and hinges [257200]
Established29-11-1927 (94 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees162 (man years:140)
Advertising protectionNo
AuditorBeierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 24-09-2010
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital10,000,000 DKK
4,975,000 DKK (08-06-1993 - 11-07-1994)
7,500,000 DKK (30-08-1987 - 07-06-1993)
Articles of assoc. last23-05-2011

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation og handel med bygningsbeslag og lignende artikler, for- trinsvis indenfor jern- og metalvarebranchen, samt anden hermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
64,337
+29%
49,822
+14%
43,856
-20%
Profit for the year
6,318
-
-4,514
-
-16,928
-
Equity
70,748
+10%
64,431
-7%
68,944
-20%
Total Assets
94,318
+14%
83,052
-9%
90,855
-16%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på DKK 6.317.601 mod DKK -4.513.688 for tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en egenkapital på DKK 70.748.254.

Det primære resultat for 2020 er markant forbedret med 14,8 mio. DKK i forhold til 2019. Forventningerne til året var en fortsat positiv udvikling i aktivitet og driftsresultat og det er meget tilfredsstillende at såvel aktivitet som resultat er realiseret bedre end forventet.

Virksomhedens vækst er skabt over en bred front ved øget salg til vinduesindustrien og anden industri samt øget salg til private og det professionelle marked. I 2020 har det private og det professionelle marked endvidere haft adgang til virksomhedens nye handelsplatform / WEB.

Afkastet af selskabets værdipapirbeholdning har i 2020 været utilfredsstillende, men i overensstemmelse med det generelle marked.

Selskabets finansielle stilling og resultat af virksomhedens drift i den forløbne periode fremgår i øvrigt af efterfølgende resultatopgørelse for tiden 01.01.20 - 31.12.20, balance pr. 31.12.20 samt pengestrømsopgørelse for tiden 01.01.20 - 31.12.20.
21-05-2021

Map