Company type
Limited liability company
Established
2022
Size
Micro
Employees
-
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Board - top 3

Thomas Erling Johansen 6Chairman of board
Niels Blem Sørensen 5Vice chairman
Keld Eg Hjort 2Boardmember

Rights certificate

Selskabet tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af bestyrelsen.

Company information based on CVR

Name3Knt-Bioenergi Amba
Alternate namesTrekantområdets Bioenergi Amba Show more
CVR43567365
AddressNiels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding
IndustryManufacture of gas [352100]
Established26-09-2022 (0 yr)
Company typeLimited liability company
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorKolding Herreds Landbrugsforening since 26-09-2022
Financial statement period01-01 to 31-12
Articles of assoc. last26-09-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er Fase 1 etablering. Direkte eller via (med-) ejerskab af anden juridisk enhed, herunder eventuelt et kapitalselskab, at arbejde for etablering af et eller flere biogasanlæg inden for det i § 1 nævnte område. Etablering omfatter, men begrænses ikke til, fastlæggelse af placering, erhvervelse af egnet fast ejendom, opføre og eje biogasanlæg samt påse indhentelse af fornødne tilladelser af enhver art for gennemførelsen af etableringen. Fast 2 Drift. Kooperativ drift, herunder aftage biomasse fra selskabets medlemmer, subsidiært andre leverandører, at producere grøn energi, i form af biogas, til videresalg og/eller videreforædling, tilbagelevering af afgasset gødning til selskabets medlemmer, subsidiært andre aftagere samt hermed beslægtet virksomhed. Fase 2 træder automatisk i kraft samtidig med igangsætning af drift af selskabets biogasanlæg.

Map