Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2021
Size
Micro
Employees
1
Revenue
- DKK
Gross profit
-198,688 DKK
Operating Profit (EBIT)
-388,183 DKK
Profit for the year
-352,659 DKK
Equity
-312,659 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
22/28
"Lowest 35%"
Rank in Denmark
313,438/334,976
"Lowest 10%"

Top management - top 3

Morten Schultz 7Director

Legal owners - top 3

100%Morten Schultz Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør.

Company information based on CVR

NameØkogården Aps
Alternate namesMejeriet Tranegaarden Aps, Tranegaardens Is Aps, Tranegaardens Mælk Aps Show more
CVR42032336
AddressRørmosevej 82, 3200 Helsinge
IndustryOperation of dairies and cheese making [105100]
Established15-01-2021 (2 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees8 (man years:2)
Advertising protectionYes
Audit deselectedYes
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital40,000 DKK
Articles of assoc. last15-01-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Financial Statement

 2021
Currency/unit000' DKK
Revenue
-
-
Gross Profit
-199
-
Profit for the year
-353
-
Equity
-313
-
Total Assets
288
-

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på DKK 352.659, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en negativ egenkapital på DKK 312.659.
Selskabet har negativ egenkapital som følge af underskud. Ledelsen forventer at retablere egenkapitalen over de kommende år ved egen indtjening, selvom der er usikkerhed forbundet hermed. Ejer har afgivet støtte- og tilbagetrædelseserklæring herunder erklæret at ville tilvejebringe den nødvendige likviditet for selskabets fortsatte drift i det kommende regnskabsår. På denne baggrund aflægges årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.
02-06-2022

Map