Company type
Limited Corporation
Established
2015
Size
Micro
Employees
2
Revenue
- DKK
Gross profit
2,826,125 DKK
Operating Profit (EBIT)
-1,322,875 DKK
Profit for the year
137 MDKK
Equity
174 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
242/94,252
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,241/345,354
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Nina Kjærgaard Reinert 21Chairman of board
Anne Reinert Skovbakke 19Boardmember
Jette Kjærgaard 11Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, et bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening.

Company information based on CVR

NameNewco Holding Kolding A/S
CVR36502584
AddressRomerparken 25, 6000 Kolding
IndustryNon-financial holding companies [642020]
Established28-01-2015 (8 yr)
First financial statement period28-01-2015 to 31-12-2015
Company typeLimited Corporation
Number of employees2 (man years:1)
Advertising protectionNo
AuditorMartinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 28-01-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital5,000,000 DKK
500,000 DKK (28-01-2015 - 11-02-2015)
Articles of assoc. last16-06-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive Holdingvirksomhed, samt handel med varer efter ledelsens skøn og anden hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
2,826
-
-1,702
-
25,103
-
Profit for the year
137,227
-
-208
-
31,317
+1,246%
Equity
174,119
+372%
36,892
-64%
102,032
+69%
Total Assets
335,539
+310%
81,820
-35%
125,407
+34%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 2.826 t.kr. mod -1.702 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 137.227 t.kr. mod -208 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Regnskabsåret har været positvt påvirket af fortjeneste ved frasalg af aktierne i NowoCoat Industrial A/S gennem NewCo Holding Kolding A/S samt underliggende datterselskaber. Der er i årets løb foretaget nedskrivning på anlægsaktiver ejet af selskabet.
30-06-2023

Map