Company type
Limited Corporation
Established
2006
Size
Micro
Employees
1
Revenue
- DKK
Gross profit
4,134,415 DKK
Operating Profit (EBIT)
3,930,786 DKK
Profit for the year
2,038,548 DKK
Equity
14 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2,369/16,516
"Top 35%"
Rank in Denmark
32,524/314,481
"Top 35%"

Top management Top 3

Flemming Schantz 9Director

Board Top 3

Anette Tingberg 4Boardmember
Flemming Schantz 9Boardmember
Malene Fjord Schantz 8Boardmember

Legal owners Top 3

100%Schantz Varde A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse i forening.

Company information based on CVR

NameSchantz Ejendomme A/S
CVR29421056
AddressHjerting Landevej 111, Kokspang, 6710 Esbjerg V
IndustryRenting of non-residential buildings [682040]
Established24-02-2006 (15 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees1 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 19-11-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital1,000,000 DKK
Articles of assoc. last25-01-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at opføre, udvikle og drive fast ejendom med videresalg for øje, at eje og administrere udlejningsejendomme samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
4,134
+21%
3,429
+26%
2,722
+80%
Profit for the year
2,039
-55%
4,564
+200%
1,519
+77%
Equity
13,710
-16%
16,235
+23%
13,190
+5%
Total Assets
70,819
+23%
57,705
+8%
53,209
+53%

Mangement review

Årsrapporten for Centralhotellet, Varde ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er at eje og administrere udlejningsejendomme.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på DKK 2.038.548, heraf værdireguleringer på DKK 91.637, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på DKK 13.709.659.
Den forventede udvikling
Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at ”lukke landene ned”, får stor betydning for verdensøkonomien.

På nuværende tidspunkt har flere af selskabets erhvervslejere anmodet om og fået henstand om betaling af leje indtil Danmark igen er "lukket op". Ledelsen forventer ikke, at årets resultat for 2020 bliver påvirket negativt som følge af konsekvenserne af Covid-19, ligesom selskabets ledelse betragter selskabets kapitalberedskab som forsvarligt.
Usikkerhed ved indregning og måling
Investeringsejendomme optages til dagsværdi. Dagsværdien er opgjort på grundlag af diskonteringsmodeller og er behæftet med usikkerhed.
Begivenheder efter balancedagen
Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en begivenhed, der er opstået efter balancedagen 31. december 2019, og har derfor ikke indvirkning på regnskabet for 2019 (ikke-regulerende begivenhed).

Der er herudover ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
29-04-2020

Map